Så konverterar du en produkt till en strukturlista / paketartikel

Om du har en vara i Rackbeat som är sammansatt från underliggande produkter (delar) kan du konvertera varan till en strukturlista / paketartikel. På detta sätt kommer både varan och delarna att registreras i lagret. Se nedan hur du gör det

För att en vara ska kunna konverteras till en strukturlista får inga transaktioner ha gjorts på varan och varan får inte heller finnas i lager.

Konvertera varan till en strukturlista

  1. Välj fliken "Lager" högst upp
  2. Gå till "Produkter"
  3. Hitta varan i översikten som du vill konvertera till en strukturlista
  4. Håll datamusen över de tre punkterna till höger om fältet och välj ikonen "Konvertera till strukturlista"
  5. Ange relevant information
  6. Rulla nedåt på sidan och lägg till de underliggande produkterna (delarna) som utgör strukturlistan
  7. Klicka på "Spara ändringar" för att avsluta

Du hittar strukturlistan på fliken "Lager" under "Strukturistor" i menyn