Kan du automatiskt ta ut andra varor från lagret tillsammans med den produkt du säljer?

Om du till exempel säljer ett gratulationskort och till det ett kuvert och en presentpåse kan detta också dras från lagret

  1. Välj fliken "Lager" högst upp
  2. Klicka på "Strukturlistor" i menyn
  3. Klicka på "Skapa ny"
  4. Fyll i de allmänna informationsfälten för strukturlistor
  5. Välj de produkter som ska ingå i strukturlistan och hur många av varje 
  6. Om ett annat försäljnings- eller självkostnadspris än de föreslagna önskas ange då dessa
  7. Klicka på "Skapa strukturlista" eller "Skapa och ny" för att avsluta