Kan man automatisk trekke andre varer ut av lageret, sammen med det produktet man selger?

Hvis man for eksempel selger et gratulasjonskort og det samtidig trekkes en konvolutt og en foliepose fra lageret

  1. Velg fanen "Varer" øverst 
  2. Klikk på "Strukturvarer" i menyen
  3. Klikk på "Opprett ny" 
  4. Fyll ut de generelle feltene for strukturvaren
  5. Velg de produktene som skla inngå i strukturvaren, samt antallet
  6. Hvis du vil ha en annen salgs- eller kostpris enn de foreslåtte, tastes disse inn
  7. Klikk på "Opprett strukturvare" eller "Opprett ny" for å avslutte