Så exporterar du en beställning

Du kan exportera dina beställningar - antingen alla tillsammans eller endast de utvalda baserat på till exempel beställningar gjorda under en viss period eller av en viss leverantör. Nedan guidar vi dig genom hur du gör det.

Du har möjlighet att antingen exportera alla dina beställningar eller några specifikt utvalda. Du har också möjlighet att antingen göra en fullständig export av all den data du har på beställningarna eller välja vilken information du vill exportera. 

Exportera beställning

 1. Välj fliken "Inköp" högst upp
 2. Klicka på "Beställningar" i menyn 
 3. Nu måste du bestämma om du vill exportera alla beställningar eller några specifikt utvalda:
  • Om du vill exportera valda beställningar måste du anpassa din sökning baserat på vilka beställningar du vill ha
  • Om du vill exportera alla beställningar, välj "Alla" i rutan "Arkiverade"
 4. Klicka på "Exportera" längst upp till höger på bilden
 5. Välj om du vill exportera beställning eller artikelrader
 6. Välj vilken information du vill inkludera i exporten
 7. Välj om du vill få ett e-postmeddelande när exporten är klar
 8. Klicka på "Exportera"
 9. När exporten är klar kan du ladda ner filen genom att klicka på "Ladda ner fil"