Så här arbetar du med flera språk i Rackbeat (Översättningar)

Översättningar ger dig möjlighet att göra dina produkter och produktbeskrivningar begripliga för dina utländska kunder. Nedan guidar vi dig genom hur du skapar en översättning.

Första steg | Skapa språk

 1. Klicka på ditt företagsnamn högst upp i högra hörnet

 2. Klicka på "Företagsinställningar"

 3. Välj "Språk" i kolumnen till vänster på skärmen

 4. Lägg till de språk som du önskar för dina översättningar

 5. Ange språk och språkkod, efter eget val, och tryck sedan på "Skapa nytt språk"

Andra steg | Skapa översättningar

 1. Klicka på "Lager" på fliken högst upp
 2. Klicka på "Produkter" i menyn
 3. Hitta produkten som du vill skapa en översättning för
 4. Välj fliken "Översättning" inne på produktets stamdata

  Screenshot 2023-06-06 111937
 5. Ange översättningen av produkten för varje språk i kolumnen "Översatt namn"
 6. Ange översättningen av beskrivningen för varje språk i kolumnen "Översatt beskrivning"

Nu har dina översättningar för produkten skapats i systemet.

Tredje steg | Uppdatera dina kunders och leverantörers språk

Det är dina kunders och leverantörers valda språk som avgör vilken översättning som används på produktlinjerna för offerter, ordrar, leverantörs och faktura bekräftelser.

Följ stegen nedan för att uppdatera dina kunders språk och dina leverantörers språk.

Kunder:

 1. Klicka på fliken "Försäljning" högst upp

 2. Klicka på "Kunder" i menyn

 3. Klicka på den kund vars språk du vill ändra

 4. Välj kundens språk - i fältet som visas nedan

Screenshot 2023-06-06 112324

Leverantörer:

 1. Klicka på fliken "Inköp" högst upp
 2. Klicka på "Leverantörer" i menyn
 3. Klicka på den leverantör vars språk du vill ändra
 4. Välj leverantörens språk - i fältet som visas nedan

Screenshot 2023-06-06 113219

Nu kommer Rackbeat automatiskt att använda översättningarna för till exempel inköpsbeställningar och order/fakturor.

Du kan också använda importfunktionen om du har flera översättningar som behöver uppdateras för produkterna på en gång.