Vad händer i eEkonomi när en leverantörsfaktura bokförs i Rackbeat?

När en leverantörsfaktura bokförs i Rackbeat genereras X antal transaktioner beroende på hur många olika konton som det ska bokföras till (de konton som valts i Rackbeat).

När du bokför en leverantörsfaktura i Rackbeat överförs den till kontona och bokförs till det konto som anges i integrationsinställningarna. Här väljer du också ett konto i proceduren.

Anledningen är att vi drar kostnaden omedelbart (inklusive moms). Vi synkroniserar det ekonomiska lagervärdet dagligen (om det väljs i integrationsinställningarna). Med daglig synkronisering justerar vi automatiskt det ekonomiska lagervärdet i Rackbeat, vilket säkerställer att det ekonomiska lagervärdet är i linje med lagringskontot i eEkonomi.