WooCommerce: Det är inte rätt lagerkvantitet som överförs till WooCommerce

Om din lagerkvantitet inte har överförts korrekt till WooCommerce beror det vanligtvis på att rätt inställningar inte har valts för integrationen mellan Rackbeat och WooCommerce. Här måste du gå till  "Lagerstatus för synkroniserade lager", välj här antingen "Tillgänglig" eller "i lager". Det kommer därefter att överföras varor som respektive är "tillgängliga" eller som finns "i lager".