WooCommerce: Mina produkter har inte överförts till WooCommerce (jag skapade dem i Rackbeat)

Om dina varor inte överförts till WooCommerce beror det vanligtvis på att rätt inställningar inte har valts för integrationen mellan Rackbeat och WooCommerce. Du måste se till att du under "Produktinställningar" under alternativet "Skapande och underhåll av produkter" har valt "Rackbeat".

Dessutom måste du också se till att du under "Produktinställningar" har valt önskade varugrupper som ska överföras under "Vilka varugrupper ska synkroniseras från RB -> WooCommerce". Om du inte har valt några varugrupper här kommer varorna inte att överföras.

Kontrollera integrationsalternativen om varornas varugrupp är markerad i överföringsalternativ - (se rutan i inställningarna)