Sådan registrerer du modtagelser

Når du modtager varer fra en leverandør, skal du registrere modtagelsen, så varerne bliver lagt på lager i Rackbeat. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du registrerer en modtagelse.

  1. Start med Indkøb: Åbn Rackbeat og klik på "Indkøb" øverst på skærmen.
  2. Find din Bestilling: Vælg "Bestilling" i menuen for at se en liste over dine bestillinger. Find den bestilling, du skal registrere en modtagelse for.
  3. Registrer Modtagelse: Når du har fundet din bestilling, kig efter 'tre små prikker' til højre for bestillingslinjen. Klik på disse, og vælg "Klar til modtagelse".

    1. Kvalitetssikring: Hvis du har sat dine produkter op til at kræve kvalitetssikring, skal dette trin gennemføres først. Du skal bekræfte, at produkterne er kontrolleret og opfylder dine standarder, før de kan registreres som modtagne.
    2. Tilføj Billeder: Ønsker du at tilføje billeder for dokumentation – måske af produktets tilstand ved modtagelsen – kan du gøre dette i det øverste højre hjørne. Disse billeder vil være knyttet til den pågældende bestilling.
    3. Justér Modtagelsesdetaljer: Normalt er der en foruddefineret lokation og antal for modtagelsen, men du kan ændre disse, hvis det er nødvendigt. Hvis du ikke har modtaget alle varerne, eller hvis der er behov for at justere antallet, kan du gøre det her. Du kan også slette en varelinje, hvis det er nødvendigt.
  4. Afslut Modtagelsen: Når du har indtastet alle nødvendige oplysninger, klik på "Modtag" for at bekræfte modtagelsen af varerne.
Angiv Batch- eller Serienummer: Hvis produktet har et batch- eller serienummer, vil du blive bedt om at indtaste dette samt vælge en lokation for varerne. Husk at gemme disse oplysninger.

Når du har afsluttet modtagelsen, så vil varene blive tilføjet på lageret i Rackbeat!