Slik registrerer du en mottakelse

Når du mottar varer fra en leverandør skal du registrere mottakelsen slik at varene blir lagt på lager i Rackbeat. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du registrerer en mottakelse.

 1. Velg fanen "Innkjøp" øverst
 2. Klikk på "Bestilling" i menyen
 3. Finn den bestillingen du ønsker å registrere en mottakelse på
 4. Hold musen over de 'tre små prikkene' i høyre side av bestillingslinjen og klikk på ikonet "Klar til mottak"

  NB! Rackbeat gjør det mulig for deg å legge til en innstilling på de produktene som trenger en kvalitetssikring. Hvis denne innstillingen er valgt, vil det ikke være mulig for deg å motta varene før du har tatt stilling til om varene er gått gjennom en kvalitetssikring eller ikke. 
 5. I høyre hjørne øverst på siden kan du legge til bilder. Dette kan være nyttig hvis du f.eks. vil ha dokumentasjon på det du har mottatt, eller hvis det var en liten skade på produktet
 6. Lokasjonen til varen er forhåndsdefinert for mottakelsen, men denne kan endres direkte i dette feltet
 7. Antallet av varer er også forhåndsdefinert - hvis du ikke har mottatt alle varene i bestillingen kan du redigere antall mottatte varer direkte i dette feltet. Du har også mulighet for å fjerne hele linjen
 8. Når alt er klart klikker du "Motta" øverst i høyre hjørne for å avslutte
  NB! Hvis produktet ditt har batch- eller serienummer vil det komme opp en boks på siden - her skal du angi nummeret og velge en lokasjon, og avslutte med "Lagre"