Foreslået indkøbspris vs. kostpris

I Rackbeat skelnes der mellem den foreslåede indkøbspris og kostpris. Vi gennemgår forskellen her.

Foreslået indkøbspris

Den foreslåede indkøbspris er den indkøbspris, Rackbeat vil foreslå, når en vare skal bestilles hos en leverandør. 

I praksis vil det betyde, at Rackbeat, som standard, foreslår at produktet indkøbes til denne pris, når en indkøbsordre laves. Dette er ikke ens betydende med, at produktet skal indkøbes til denne pris – man kan selvfølgelig altid rette til, da priser kan variere fra gang til gang. Den foreslåede indkøbspris bestemmer ikke de facto den reelle enhedsværdi, varen har på lageret – men er blot en hjælp i indkøbsprocessen. 

Du indtaster selv den foreslåede indkøbspris under produkt information. 
Skærmbillede 2022-06-14 180122

Kostpris

Kostprisen viser den reelle lagerværdi, et givent produkt har på lageret – et produkt har derfor ikke en kostpris, hvis der intet er på lager af produktet.

Da man fra gang til gang kan indkøbe et produkt til forskellige priser, vil enhedsværdien på et produkt løbende kunne ændre sig. Et produkts kostpris har derfor indflydelse på varebeholdningens samlede værdi.

Måden hvorpå denne værdi beregnes er på baggrund af det valgte lagerprincip.

I Rackbeat kan der arbejdes med henholdsvis gennemsnitlig kostpris og FIFO (first in first out).

  • Gøres der brug af lagerprincippet ’gennemsnitlig kostpris’ vil lagerværdien beregnes ud fra gennemsnittet af ens indkøb.
  • Gøres der brug af FIFO udregnes den samlede lagerværdi anderledes – her fastsættes værdien af lageret ud fra et princip om, at de først indkøbte varer også sælges først.

Lær mere om forskellen på lagerprincipperne 'gennemsnitlig kostpris' og 'FIFO' her.