Foreslått innkjøpspris vs. kostpris

I Rackbeat skiller vi mellom den foreslåtte innkjøpsprisen og kostpris. Vi gjennomgår forskjellen mellom de her.

Foreslått innkjøpspris

Den foreslåtte innkjøpsprisen er den innkjøpsprisen Rackbeat vil foreslå år en vare skal bestilles hos en leverandør. 

I praksis vil det bety at Rackbeat om standard foreslår at produktet skal kjøpes inn til denne prisen når innkjøpsordren lages. Dette betyr ikke at produktet  kjøpes inn til denne prisen - man kan selvfølgelig alltid rette det, ettersom prisene gjerne varierer fra gang til gang. Den foreslåtte innkjøpsprisen bestemmer ikke de faktiske reelle enhetsverdiene varen har på lager - men er bare til hjelp i innkjøpsprosessen. 

Du taster selv inn den foreslåtte innkjøpsprisen under produktinformasjonen. 

Kostpris

Kostprisen viser den reelle lagerverdien et gitt produkt har på lager - et produkt har derfor ikke en kostpris hvis det ikke er noe på lager av produktet.

Da man fra gang til gang kan kjøpe inn et produkt til forksjellige priser vil enehetsverdien på et produkt løpende kunnde endre seg. Et produkts kostpris har derfor innflytelse på varebeholdningens samlede verdi. 

Måten denne verdien beregens på er på bakgrunn av det valgte lagerprinsippet.

I Rackbeat kan det arbeides med gjennomsnittlig kostpris og FIFO (first in, first out).

  • Gjøres det på bakgrunn av lagerprinsippet 'gjennomsnittlig kostpris' vil lagerveriden beregnes ut fra gjennomsnittet av ens innkjøp.
  • Hvis FIFO tas i bruk utregnes den samlede lagerverdien annerledes - her fastsettes verdien av lageret ut fra et prinsipp om at de først innkjøpte varene også selges først. 

Les mer om forskjellen på lagerprinsippene 'gjennomsnittlig kostpris' og 'FIFO' her.