Kostprisen opdateres ikke, når jeg ændrer den på produktet

I systemet skelnes der mellem den foreslåede indkøbspris og den faktiske kostpris - vi gennemgår forskellen her, og guider dig til, hvordan du ændrer kostprisen på dit produkt.

I vores system skelnes der mellem den foreslåede indkøbspris (som er den man kan ændre inde under produktetkortet) og den faktiske kostpris. 

Den foreslåede indkøbspris er den kostpris Rackbeat vil foreslå, når en vare skal bestilles hos en leverandør (også kaldes foreslået kostpris)


Man kan altså se den foreslåede indkøbspris som en foreslået kostpris – altså den enhedspris Rackbeat foreslår varen skal indkøbes til – denne pris indtastes under produkt information. 


I praksis vil det betyde, at Rackbeat, som standard, foreslår at produktet indkøbes til denne pris når en indkøbsordre laves. Dette er ikke ens betydning med, at produktet skal indkøbes til denne pris – man kan selvfølgelig altid rette til, da priser kan variere for gang til gang. Den foreslåede indkøbspris bestemmer ikke de facto den reelle enhedsværdi varen har på lageret – men er blot en hjælp i indkøbsprocessen. 


(Faktisk) kostpris
Den faktiske kostpris viser den reelle lagerværdi et givent produkt har på lageret – et produkt har derfor ikke en faktisk kostpris, hvis der intet er på lager. Da man fra gang til gang kan indkøbe et produkt til forskellige priser, vil enhedsværdien på et produkt løbende kunne ændre sig. Et produkts faktiske kostpris har derfor indflydelse på varebeholdningens samlede værdi. Måden hvorpå denne værdi beregnes, er på baggrund af det valgte lagerprincip. I Rackbeat kan der arbejdes der med både gennemsnitlig lagerværdi og FIFO (first in first out).


Gennemsnitlig kostpris:

Gøres der brug af lagerprincippet ’gennemsnitlig kostpris’ vil lagerværdien beregnes ud fra gennemsnittet af ens indkøb.

FIFO:

Gøres der brug af FIFO udregnes den samlede lagerværdi anderledes – her fastsættes værdien af lageret ud fra et princip om, at de først indkøbte varer også sælges først.


Du kan ændre den faktiske kostpris via en regulering - det guider vi dig til her:


Under varer-fanen gå til
> "Reguleringer"
> "Opret ny justering"
> Sæt flueben ved "Juster kostpris" og udfyld de relevante felter


Når du trykker gem, vil justeringen ligge som kladde under 'Reguleringer' - her skal den bogføres, inden ændringen slår igennem.

Du kan læse mere om regulering af kostpriser i vores artikel Sådan laver du en regulering (antal/kostpris) på produkter og styklister