Kostprisen oppdateres ikke når jeg endrer den på produktet

I systemet skiller man mellom den foreslåtte innkjøpsprisen og den faktiske innkjøpsprisen - i denne artikkelen går vi gjennom denne forskjellen og viser deg hvordan du kan endre kostprisen på produkter.

I systemet vårt skiller vi mellom den foreslåtte kostprisen (som er den man kan endre under produktkortet) og den faktiske kostprisen.

Den foreslåtte innkjøpsprisen er den kostprisen Rackbeat vil foreslå når en vare skal betilles hos en leverandør (også kalt foreslått kostpris). 

Man kan altså se den foreslåtte innkjøpeprisen som en foreslåtte kostprisen - altså den enhetsprisen Rackbeat foreslår at varen skal kjøpes inn til - denne prisen tastes inn under produktinformasjonen. 

I praksis betyr dette at Rackbeat som standard foreslår at produktet kjøpes inn til denne prisen når en innkjøpeordre opprettes. Dette betyr ikke at produktet må kjøpes inn til denne prisen - man kan selvfølgelig alltid rette prisen til det man vil, ettersom prisene kan variere fra gang til gang. Den foreslåtte innkjøpsprisen bestemmer ikke den faktiske enhetsverdien varen har på lageret - men er kun til hjelp i innkjøpsprosessen. 

(Faktisk) kostpris

Den faktiske kostprisen viser den reelle lagerverdien et gitt produkt har på lageret - et produkt har derfor ikke en faktisk kostpris hvis det ikke ligger noe på lager. Da man fra gang til gang kan kjøpe inn et produkt til forksjellige priser, vil enhetsverdien på et produkt løpende kunne endre seg. Et produkts faktiske kostpris har derfor innflytelse på varebeholdningens samlede verdi. Måten denne verdien beregnes er på bakgrunn av det valgte lagerprinsippet. I Rackbeat kan du arbeide med både gjennomsnittlig lagerverdi og FIFO (first in first out). 


Gjennomsnittlig kostpris: 

Hvis du bruker lagerprinsippet 'gjennomsnittlig kostpris' vil lagerverdien beregnes ut fra gjenomsnittet av kjøpet ditt. 

FIFO: 

Hvis du bruker FIFO utregnes den samlede lagerverdien annerledes - her fastsettes verdien av lageret ut fra et prinsipp om at de først innkjøpte varene også selges først.

Du kan endre den faktiske kostprisen via en regulering - det guider vi deg gjennom her: 

Under vare-fanen gå til

> "Reguleringer"

>"Opprett ny justering" 

> Huk av i boksen "Juster kostpris" og fyll ut de relevante feltene

Når du trykker lagre vil justeringen ligge som en kladd under 'Reguleringer' - her skal den bokføres, før endringen så slår gjennom.

Du kan lese mer om regulering av kostpris i artikkelen vår "Slik lager du en reguelring (antall/kostpris) på produkter og strukturvarer"