e-conomic / Rackbeat: Hvor kommer momskode på leverandørfaktura fra?

I e-conomic vælges der en momskode på hver konto.

I indstillingerne for e-conomic-integrationen i Rackbeat, vælges der en direkte omkostningskonto til hver produktgruppe inden for momszonerne indland, EU og udland.

Grunden til, at vi har valgt at gøre det på denne måde, er, at man derfor tager højde for moms.

Det er ligeledes muligt, at man en gang dagligt, ugentlig eller månedligt, overfører lagerværdien fra Rackbeat. Her vælges en konto for ens lager, samt en modkonto (typisk vareforbrugskonto). Her oprettes der automatisk en debit- eller kreditpostering.

På denne måde sikres det, at dækningsbidraget altid er korrekt, samtidig med man, i e-conomic, sparer posteringer.