eEkonomi / Rackbeat: Var kommer momskoden på leverantörsfakturan ifrån?

I eEkonomi väljs en momskod för varje konto.

I de eEkonomiska integrationsinställningarna i Rackbeat väljs ett direktkostnadskonto för varje produktgrupp inom momszonerna inrikes, EU och utomlands.

Anledningen till att vi har valt att göra på det här sättet är att man därför tar hänsyn till momsen.

Det är också möjligt att överföra aktievärdet från Rackbeat en gång om dagen, veckovis eller månadsvis. Här väljs ett konto för ens lagerställe, samt ett räknarkonto (vanligtvis artikelförbrukningskonto). En debet- eller kredittransaktion skapas automatiskt här.

På så sätt säkerställs att täckningsbidraget alltid är korrekt, samtidigt som du i eEkonomi sparar transaktioner.