Opsætning af Visma Dinero integrationen

Du kan integrere din Rackbeat og Dinero aftale, så varer, kunder, leverandører og fakturaer overføres fra Rackbeat til Dinero. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du sætter integrationen op mellem Rackbeat og Dinero.


Vil du gerne vide mere om integrationen mellem Rackbeat og Dinero (f.eks. hvilken data der bliver overført), før du går i gang med installationen, kan du læse vores artikel "Om Dinero integrationen".


Du kan selv opsætte integrationen. Vi anbefaler dog, at du får hjælp af en af vores onboarding-partnere, der kan garantere korrekt opsætning af integrationen. Kontakt vores Support team, som kan sætte dig i kontakt med en onboarding-partner.

Vores Support svarer gerne på spørgsmål vedrørende integrationen, men assisterer ikke på selve integrationsopsætning.

Installation af integrationen


Integrationen kan enten installeres i forbindelse med oprettelse af en Rackbeat aftale (ved oprettelse af en helt ny Rackbeat konto), eller i en eksisterende Rackbeat aftale via Rackbeat Apps > Dinero > Klik Installer.

OBS! Du skal have en Dinero Pro aftale, for at kunne integrere til din Rackbeat aftale.


Visma Connect: 

For at installere Dinero integrationen skal din Dinero være sammenkoblet Visma Connect.

Når du trykker 'Installér' bliver du bedt om at logge ind på Visma Connect.

Når du er logget ind vil du blive mødt af dette billede:

 

I den dropdown menu du ser, vælger du virksomheden du vil integrere Rackbeat til, og du vil derefter blive mødt af integrationsindstillingerne.

Opstartssynkronisering

Du har her mulighed for, at vælge en éngangsoverførsel af kunder, varer og leverandører fra Dinero til Rackbeat. 

OBS! Varer skal have et varenummer for at blive synkroniseret, kunder/leverandører skal have en e-mail i Dinero for at blive synkroniseret. 


Indkøbs- og leverandørindstillinger

Aktiver kreditor-integration:

Hvis du afkrydser denne vil nye leverandører oprettet i Rackbeat automatisk overføres til Dinero, det samme gælder for (bogførte) leverandørfakturaer. 

Status for leverandørfakturaer oprettet i Dinero:
Hvis indstillingen ovenfor er afkrydset, kan du vælge hvilken status nye leverandørfakturaer skal have i Dinero, når de overføres fra Rackbeat (i Rackbeat skal de altid have status bogført før de overføres til Dinero). 

Inkludér leverandørnummer i Dinero-navnet? (Anbefalet):
Hvis denne afkrydses vil leverandørnummeret fra Rackbeat overføres til Dinero som en del af navnet, det kan være en fordel til at identificere leverandører, da Dinero ikke arbejder med numre på samme måde som Rackbeat. 

Bogføring af leverandørfakturaer:
I denne matrix vælges, hvordan leverandørfakturaer bogført i Rackbeat skal konteres i Dinero. Her betragtes varens gruppe samt leverandørens momsmæssige placering (Indland = Danmark, EU og Udland). 

I dette tilfælde vil en leverandørfaktura på varer i gruppen 'Færdigvarer', konteres på konto 2000 i Dinero, hvis leverandøren er placeret i Indland (Danmark), hvis leverandøren har momszone EU i Rackbeat, vil fakturaen konteres på 2050 - og 2150, hvis momszonen er Udland. 

Salgs- og kundeindstillinger


Aktiver debitor-integration:

Hvis du afkrydser denne vil nye kunder oprettet i Rackbeat overføres til Dinero, det samme gælder for (bogførte) salgsfakturaer. 

Inkludér kundenummer i Dinero-navnet? (Anbefalet):
Hvis denne afkrydses vil kundenummeret fra Rackbeat overføres til Dinero som en del af navnet, det kan være en fordel til at identificere kunder, da Dinero ikke arbejder med numre på samme måde som Rackbeat. 

Automatisk bogføring af vareforbrug i Dinero?:
Hvis denne indstilling afkrydses vil det være muligt, at Rackbeat automatisk opretter en kassekladde postering i Dinero med vareforbruget på en bogført salgsfaktura. Herunder kan man vælge Lagerbeholdningskonto samt Vareforbrug konto, hvorpå posteringen skal konteres. 

OBS! Denne indstilling alene vil ikke være med til at bogføre det komplette vareforbrug i Dinero, da den kun tager udgangspunkt i salgsfakturaer. Det vil stadig være nødvendigt, at man selv foretager en manuel bogføring af varelager, eksempelvis en gang om måneden, kvartalet eller året. 


Status for salgsfakturaer oprettet i Dinero:
Denne bestemmer hvilken status (bogførte) salgsfakturaer fra Rackbeat skal oprettes med i Dinero.

Hvor overføres kundefakturaer fra:
Her kan man vælge om man ønsker, at fakturaer skal oprettes først i Rackbeat og derefter overføres til Dinero - eller omvendt. 

Hvis du vælger, at fakturaer skal overføres fra Rackbeat til Dinero sker det omgående. Hvis du vælger fra Dinero til Rackbeat overføres hver time på 13. minut (ex. 13.13, 14.13, 15.13)

Bogføring af omsætning:
Når en faktura overføres fra Rackbeat til Dinero bliver omsætningen for den enkelte varelinje defineret ud fra varens gruppe samt kundens momsmæssige placering. Der kan godt være flere forskellige varegrupper på én faktura, men der kan kun være én momszone per faktura. 


I dette tilfælde vil en faktura der udstedes til en kunde i momszone "Indland", konteres på henholdsvis 1000 og 1300, hvis den indeholder varer fra disse to varegrupper. 

Enhedsindstillinger:
Denne er en "mapping" af enheder fra Dinero til Rackbeat. Da Dinero kører med et fast sæt af enheder og man i Rackbeat kan oprette sine egne, kan man her vælge hvordan systemerne skal sammenkoble de forskellige enheder. 

Layouts:
Et (pdf) layout i Rackbeat kan her sammenkobles med et sprog i Dinero. Så hvis man fakturerer i kunder med engelsk sprog i Rackbeat, giver det god mening at oprette et nyt layout på engelsk og koble det sammen med den engelske tekst i Dinero. 

Fejlfinding


Anvendes normalt til fejlsøgning, hvis en faktura ikke er blevet overført fra det ene system til det andet. Man kan her udfylde fakturaens nummer og den vil så overføres omgående til det andet systemet. 

Fejlfindingen omfatter overførsel af Leverandør- og Salgsfaktura fra Rackbeat til Dinero og overførsel af Salgsfaktura fra Dinero til Rackbeat. 

Klik 'Aktiver integration'. God fornøjelse! 

Indstillingerne for integrationen kan ændres efterfølgende ved at gå til Rackbeat > Indstillinger > Apps > Dinero (Indstillinger) 

Vil du gerne vide mere om integrationen mellem Rackbeat og Dinero (f.eks. hvilken data der bliver overført), før du går i gang med installationen, kan du læse vores artikel "Om Dinero integrationen".