Installera Visma Dinero-integrationen

Du kan integrera ditt Rackbeat- och Dinero-avtal så att varor, kunder, leverantörer och fakturor överförs från Rackbeat till Dinero. Nedan guidar vi dig genom hur du ställer in integrationen mellan Rackbeat och Dinero.


Om du vill veta mer om integrationen mellan Rackbeat och Dinero (t.ex. vilken data som överförs) innan du startar installationen kan du läsa vår artikel "Om Dinero-integrationen".


Du kan ställa in integrationen själv genom att följa stegen i den här guiden, men vi föreslår dock att du kontaktar vårt supportteam som kan garantera korrekt konfiguration av integrationen för 2 500 DKK.

Installera integrationen

Integrationen kan antingen installeras i samband med skapandet av ett Rackbeat-avtal (vid skapandet av ett helt nytt Rackbeat-konto), eller i ett befintligt Rackbeat-avtal via Rackbeat Apps > Dinero > Click Install.

OBS! Du måste ha ett Dinero Pro-avtal för att det ska kunna integreras i ditt Rackbeat-avtal.

Du kommer först att se den här sidan

Här måste du fylla i:

Dinero API-nyckel: 
Du hittar den i Dinero > Integrations > View och skapa API-nycklar > Skapa ny API-nyckel
Beskrivning: Rackbeat
Klicka på "Skapa API-nyckel" 
Kopiera nyckeln och klistra in i fältet. 

Dinero Företags-ID: 
Finns i det nedre vänstra hörnet av ditt Dinero-avtal, t.ex. 400555
Fyll i det i fältet och klicka på "Aktivera integration".

Starta synkronisering

Här har du möjlighet att välja en engångsöverföring av kunder, varor och leverantörer från Dinero till Rackbeat.

OBS! Varor måste ha ett varunummer för att synkroniseras, kunder/leverantörer måste ha en e-postadress i Dinero för att kunna synkroniseras. 


Inköps- och leverantörsinställningar

Aktivera leverantörsintegrering:

När du aktiverar detta kommer nya leverantörer som skapats i Rackbeat automatiskt att överföras till Dinero, detsamma gäller för (bokförda) leverantörsfakturor. 

Status för leverantörsfakturor som skapats i Dinero:
Om alternativet ovan är markerat kan du välja vilken status nya leverantörsfakturor ska ha i Dinero när de överförs från Rackbeat (i Rackbeat måste de alltid ha status bokförd innan de överförs till Dinero). 

Inkludera leverantörsnummer i Dinero-namnet (Rekommenderas):
Om detta aktiveras kommer leverantörsnumret från Rackbeat att överföras till Dinero som en del av namnet, det kan vara en fördel när du sedan ska identifiera leverantörer, då Dinero inte fungerar med nummer på samma sätt som Rackbeat. 


Redovisning av leverantörsfakturor:
I denna matris väljer du hur leverantörsfakturor som bokförs i Rackbeat ska bokföras i Dinero. Detta inkluderar varugruppen samt leverantörens momscon (Inrikes = Sverige, EU och utomlands). 

I detta fall kommer en leverantörsfaktura för varor i gruppen "Färdiga varor" att bokföras till konto 2000 i Dinero, om leverantören är belägen i Sverige, om leverantören har momszon EU i Rackbeat kommer fakturan att bokas till 2050 - och 2150 om momszonen är utomlands.

Försäljnings- och kundinställningar

Aktivera kundintegrering:

Om du aktiverar detta kommer nya kunder som skapats i Rackbeat att överföras till Dinero, detsamma gäller för (bokförda) försäljningsfakturor.

Inkludera kundnummer i Dinero-namnet (Rekommenderas):
Om detta aktiveras kommer kundnumret från Rackbeat att överföras till Dinero som en del av namnet, det kan vara en fördel för att sedan lättare kunna identifiera kunder, då Dinero inte fungerar med nummer på samma sätt som Rackbeat. 

Automatisk redovisning av varukonsumtion i Dinero:
Om detta alternativ är markerat är det möjligt att Rackbeat automatiskt skapar en verifikation i Dinero med varukonsumtionen på en bokförd försäljningsfaktura. Nedan kan du välja Lagerkonto och varukonsumtionskonto, där transaktionen ska bokföras. 

OBS! Att enbart välja det här alternativet hjälper inte till att bokföra hela varukonsumtionen i Dinero, eftersom det endast baseras på försäljningsfakturor. Det kommer fortfarande att vara nödvändigt att göra en manuell redovisning av lager själv till exempel en gång i månaden, kvartal eller år. 

Status för försäljningsfakturor som skapats i Dinero:
Detta avgör vilken status (bokförda) försäljningsfakturor från Rackbeat ska ha som sedan skapas i Dinero.

Var överförs kundfakturor från:
Här kan du välja om du vill att fakturor ska skapas först i Rackbeat och sedan överföras till Dinero – eller tvärtom.

Om du väljer att överföra fakturor från Rackbeat till Dinero görs detta omedelbart. Om du väljer mellan Dinero till Rackbeat, överför de varje timme vid 13 minuter över (ex. 13.13, 14.13, 15.13)

Redovisning av omsättning:
När en faktura överförs från Rackbeat till Dinero definieras omsättningen för varje produktlinje baserat på varugruppen och kundens momszon. Det kan finnas flera olika varugrupper på en faktura, men det kan bara finnas en momszon.  

I det här fallet kommer en faktura som utfärdas till en kund i momszonen "Inrikes" att debiteras 1000 respektive 1300 om den innehåller varor från dessa två varugrupper.

Enhetens inställningar:
Detta är en "kartläggning" av enheter från Dinero till Rackbeat. Eftersom Dinero kör med en fast uppsättning enheter så kan du skapa dina egna i Rackbeat där du kan välja hur systemen ska koppla samman de olika enheterna. 

Layouter:
En (pdf) layout i Rackbeat kan kopplas till ett språk i Dinero. Så om du fakturerar till kunder med engelska i Rackbeat är det vettigt att skapa en ny layout på engelska och länka den till den engelska texten i Dinero. 

Felsökning

Vanligtvis används felsökning om en faktura inte har överförts från ett system till ett annat. Du kan fylla i fakturanumret och det överförs sedan omedelbart till det andra systemet. 

Felsökning inkluderar överföring av leverantörs- och försäljningsfakturor från Rackbeat till Dinero och förflyttningen av försäljningsfakturor från Dinero till Rackbeat. 

Klicka på "Aktivera integration". Och njut! 

Integrationsinställningarna kan ändras i efterhand genom att gå till Rackbeat > Settings > Apps > Dinero (Settings)