Generelle innstillinger

Under virksomhetsinnstillingene (øverst i høyre hjørne) finner du de generelle innstillingene for Rackbeatavtalen din. 

Nummer

Her kan du angi var det neste nummeret i rekken skal være for henholdsvis innkjøp og salg.

I rubrikkene inntaster du det nummeret du ønsker at skal vises på den neste ordre/faktura/mottakelse/tilbud. 

Du kan også velge å la dette feltet stå tomt hvis innkjøpene, tilbudene, ordrene, mottakelsene og/eller fakturaene dine ikke skal følge en eksisterende nummerordren. I så fall vil Rackbeat automatisk generere et unikt nummer. 

Information

Inntast virksomheten din sine stamoplysninger, herunder; 

  • Navn
  • CVR nummer
  • EAN nummer
  • Vei, Postnummer, By, Land
  • Telefon, e-mailadresse, Hjemmeside

Adresser

Her kan du opprette og bruke forskjellige adresser. Det kan for eksempel være de forksjellige lokasjonene virksomheten din har.

Bank

Angi virksomheten din sine bankopplysninger. 

Standarder

Her kan du opprette noen standarder ved opprettelse av vaer, kunder og leverandører. Dette gjør det mulig å ha noenopplysninger definert på forhånd ved opprettelsen. 

Felter

Her kan du opprette bruekrdefinerte felter for varer, kunder og leverandører. Disse feltene kan opprettes som; tekstfelt, avkryssningsfelt eller drop-down menyfelt. De brukerdefinerte feltene kan i tillegg brukes på layoutet for de respektive malene og kan tilføyes under "Layouts". 

Avansert

Her kan du definere mer avanserte innstillinger, blant annet lagerprinsippet, antallet av desimaler, datavisning, innsett logo, mv.