Slik importerer du en lagerflytting

Du kan importere lagerflyttingene dine. Du sparer tid hvis du har foretatt flere lagerflyttinger og ikke vil opprette dem manuelt en etter en. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du importerer en lagerflytting.

Det kan hende du allerede har en excel-fil med data på lagerflyttingene dine. Den kan du godt bruke hvis den inneholder de obligatoriske kolonnene som gjennomgås senere i artikkelen. Vi anbefaler at du bruker eksempel-filen vår, som viser hvordan en korrekt oppstilt importfil skal se ut. Eksempel-filen lastes ned som beskrevet i trinn 4 nedenfor. 

Uansett om du bruker din egen fil eller vår er det viktig at formatet som importeres er av typen .CSV (CSV UTF-8 (kommaseparert)).

Klargøring av importen

 1. Velg fanen "Varer" øverst på siden
 2. Klikk på "Lagerflytting" i menyen
 3. Klikk på "Imoprter" øverst i høyre hjørne
 4. Nå har du muligheten til enten å velge din egen excel-fil eller å laste ned en eksempel-fil ved å klikke på teksten "Eksempel fil"
  Vi anbefaler at du laster ned eksempel-filen og benytter denne for å sikre at du får den korrekte dataen med i importen. 
 5. Fyll ut filen din med relevant data - Husk å fylle ut de obligatoriske feltene: Dato, Produktnummer, Antall, Fra lokasjon, Til lokasjon, Årsak
 6. Lagre filen som en  .CSV UTF-8 (kommaseparert) fil

Nå er du klar til å importere filen

 1. Klikk på "Velg fil"
 2. Nå har du muligheten til å tilpasse importen og sikre at filens kolonner stemmer overens med den dataen som skal importeres til Rackbeat. Hvis du er i tvil om hvordan dette trinnet fungerer, forklares det her: 

  Øverst i vinduet vises excel-filen din. Under dette ser du noen overskrifter i fet skrift - det er "navnet" på datafeltene for kunder i Rackbeat. Kolonnene i excelfilen din skal parres med datafeltene i Rackbeat. Det blir de via boksen under overskriften. Boksen under overskriften skal altså inneholde navnet på den aktuelle kolonnen i excel-filen din. Hvis du bruker eksempel-filen har den allerede automatisk parret med de matchende kolonnene.

  Hvis det er kolonner i excel-filen du ikke ønsker å importere data fra, kan du slette dem ved å klikke på "X" i den aktuelle boksen. 

  Hvis en boks ikke er blitt parret (står tom) kan du trekke navnet på denne kolonnen i excel-filen du ønsker å parre datafeltet med, ned i boksen.

  OBS! Du trenger ikke parre alle feltene - det må gjerne være tomme bokser hvis det er noe data som ikke er relevant for deg.
 3. Klikk på "importer"
 4. Lagerflyttingen ligger nå som en kladd og endringene slås gjennom når du trykker "Bokfør"