Så importerar du en lagerflytt i Rackbeat

Du kan importera dina lagerflyttningar i Rackbeat, det sparar tid om du har gjort flera stycken och vill undvika att skapa dem manuellt en efter en. Nedan guidar vi dig genom hur du importerar en lagerflytt.

Kanske har du redan en Excel-fil med data på detta. Du kan använda den om den innehåller de obligatoriska kolumnerna, som redogörs i guiden nedan. Vi rekommenderar dock att du använder vår exempelfil, som visar hur en korrekt ordnad importfil ska se ut. Exempelfilen laddas ned enligt beskrivningen i steg 4 nedan.

Oavsett om du använder din egen fil eller vår är det viktigt att formatet som importeras är av typ . CSV (CSV UTF-8 (kommaseparerad))

Förberedelse av importen

 1. Välj fliken "Lager" högst upp
 2. Klicka på "Lagerflytt" i menyn 
 3. Klicka på "Importera" längst upp till höger på bilden
 4. Du har nu möjlighet att antingen välja din egen Excel-fil eller ladda ner en exempelfil genom att klicka på texten "Förhandsgranska fil"
  Vi rekommenderar att du laddar ned exempelfilen och använder den för att se till att du får rätt data som ingår i importen
 5. Fyll i din fil med relevanta uppgifter - Kom ihåg att fylla i de obligatoriska fälten: Datum, Varunummer, Antal, Från plats, Till plats, Anledning
 6. Spara filen som en . CSV UTF-8-fil (kommaseparerad)

Nu är du redo att importera filen

 1. Klicka på "Välj fil"
 2. Du har nu möjlighet att anpassa importen dvs filens kolumner och de data som ska importeras till Rackbeat. Om du inte är säker på hur det här steget fungerar, så kommer här en förklaring:

  Högst upp i fönstret ser du din Excel-fil. Under den ser du några rubriker i fetstil - det är "namnet" på datafälten för kunderna i Rackbeat. Kolumnerna i excelfilen måste paras ihop med datafälten i Rackbeat. De finns vid rutan under rubriken och innehåller namnet på den aktuella kolumnen i din Excel-fil. Om du använder förhandsgranskningsfilen har den redan automatiskt parkopplat de matchande kolumnerna. 

       Om det finns kolumner i din Excel-fil som du inte vill importera data från kan du ta         bort dem genom att klicka på "X". 

      Om en ruta inte har parats ihop kan du dra namnet på kolumnen i Excel-filen som        du vill para ihop datafältet med ned till rutan.

    OBS! Du behöver inte para ihop alla fält om den datan inte är relevanta för dig. 

 

3. Klicka på "Importera"

4. Lagerflytt är nu som ett utkast och ändringarna sker när du trycker på "Bokför"