Tilleggsmodulen: Serienummerstyring

Med serienummerstyring kan du ta lagerstyringen din til neste nivå og gjøre arbeidet rundt varer med serienummer mye lettere. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du kan bruke serienummerstyring i Rackbeat.

Sporing av hvert enkelt produkt

Med serienumemrstyring kan du spore hvert enkelt produkt. På denne måten vil du alltid ha overblikk over hvor hvert enkelt produkt befinner seg. Du kan se hvilke serienummer du har på lager og hvilke serienummer som er solgt på hvilke fakturaer.

Sporbarhet av innkjøp/salg

Du kan se hvilke serienummer som er solgt på hvilke fakturaer, men du har også muligheten til å registrere hvilken leverandørfaktura et serienummer er kjøpt inn på. På denne måten oppnår du total sporbarhet i forhold til både kjøp og salg.

Styr hvilke unike produkter kunden har kjøpt

Ved å bruke serienummerstyring har du alltid kontroll på hvilket unikt produkt en kunde har kjøpt. Dette gir en nøyaktig sporing av det konkrete produktet og gjør det mye lettere å holde styr på kundens gjeldende garantier.

Styring av garantier

Når en vare selges, registreres serienummeret på fakturaen enten manuelt eller ved scanning. Dette gjør det mulig for deg å finne igjen en faktura med et bestemt serienummer og hjelper med å holde styr på garantiforpliktelsene dine.