Tillägg: Serienummerhantering

Ta din lagerhantering till nästa nivå med våra tillägg för serienummerhantering. Förenkla hanteringen av varor och spara resurser.

Spårning av varje produkt

Få en översikt över varje produkt och var den finns. Du kan se vilka serienummer du har i lager och på varje faktura kommer serienumren för de sålda artiklarna att synas.

Spårbarhet av köp/försäljning

Serienummer för de sålda artiklarna kommer att synas på varje faktura. Du kommer också att kunna ansluta köpta artiklar till leverantörsfakturan.

Hantera vilka unika produkter kunden har köpt

Genom att hantera de unika produkterna efter serienummer blir spårningen mer exakt och garantier kan enkelt hanteras.

Hantera garantier 

När en vara säljs registreras serienumret på fakturan. En faktura med ett specifikt serienummer kan enkelt hittas och hjälper dig att hålla reda på giltiga garantier.