Sperrede produkter

Forskjellen på "Åpne" og "Sperrede" produkter er at sperrede produkter ikke kan selges og derfor heller ikke kan legges til i et Tilbud, en Ordre, en Faktura osv., slik åpne produkter kan.

Når man sperrer et produkt, er det ofte et alternativ å slette produktet, da det ikke er mulig å slette produkter hvis det har vært transaksjoner på det.

De sperrede produktene kan filtreres bort i produktoversikten ved å endre "Status" i filter-funksjonen til "Åpen" (trykk "Husk" til høyre i søkefeltet hvis du vil lagre denne innstillingen).