Gjennomsnittlig kostpris vs. FIFO (First In, First, Out)

Kostprisen på produktene dine og dermed lagerverdien din avhenger av hvilket lagerprinsipp du bruker. I Rackbeat kan du velge mellom "Gjennomsnittlig kostpris" og "FIFO". Vi går gjennom forksjellen mellom de to her.

Hvis du bruker lagerprinsippet 'gjennomsnittlig kostpris', blir lagerverdien din beregnet ut fra gjennomsnittet av kjøpene dine. 

Hvis du bruker 'FIFO' (First In, First Out), beregnes den samlede lagerverdien annerledes - her fastsettes verdien av lageret ut fra et prinsipp om at de varene som er blitt kjøpt inn først, også skal selges først.

Du velger om mellom 'gjennmosnittlig kostpris' og 'FIFO' ved installasjonen og oppsettingen av Rackbeat brukeren din. 

OBS! Når du først har valgt en av de to er det ikke mulig å endre prinsippet senere.