Genomsnittlig kostnad (Average cost) jämfört med FIFO (first in, first out)

Kostnaden för dina produkter och därmed ditt ekonomiska lagervärde beror på vilken lagerprincip du använder. I Rackbeat kan du välja "genomsnittligt självkostnadspris (average cost)" eller "FIFO". Vi går igenom skillnaden mellan de två här.

Om du använder lagerprincipen "genomsnittligt självkostnadspris" beräknas ditt ekonomiska lagervärde baserat på genomsnittet av dina inköp.

Om du använder 'FIFO' (First In, First Out) beräknas det totala finansiella lagervärdet annorlunda - här bestäms värdet på lagret baserat på principen att de första inköpta varorna också säljs först.