Slik oppretter du en rabattgruppe

Du kan knytte kundene dine til en rabattgruppe og på denne måten vil de som utgangspunkt alltid få den rabatten som er koblet på rabattgruppen. I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du oppretter en rabattgruppe og knytter den til en kunde.

Opprettelse av rabattgruppe

 1. Velg fanen "Varer" øverst på siden 
 2. Klikk på "Rabattgrupper" i menyen
 3. Klikk på "Opprett ny" øverst til høyre
 4. Angi gruppens nummer (valgfritt), navn og rabatt (%)
  Hvis du ikke angir nummer og lar dette feltet stå tomt vil Rackbeat automatisk generere et nummer for deg
 5. Klikk på "Opprett ny rabattgruppe" for å avslutte

Knytt en kunde til en rabattgruppe

Nå kan du knytte rabattgruppen til den/de kundene du ønsker at skla ha denne rabatten.

 1. Velg fanen "Salg" øverst på siden
 2. Klikk på "Kunder" i menyen
 3. Velg den kunden du ønsker å knytte rabattgruppen til ved å klikke på kundenummeret eller -navnet i oversikten
 4. Klikk på "Priser og rabatter" i den vannrette menyen under "Rediger kunde (kundenavn)" 
 5. Klikk på "Legg til ny rabattgruppe"
 6. Velg rabattgruppen i feltet til venstre
 7. I feltet til høyre "Overstyr grupperabatt (%)", har du mulighet til å angi en annen rabatt enn standarden for gruppen. For eksempel hvis rabattgruppen har en standard på 10%, men for denne spesifikke kunden vil du alltid gi 15%. Da kan du skrive "15" i dette feltet. Denne funksjonen er god dersom du vil unngå å ha mange rabattgrupper hvor det er få kunder knyttet til gruppen. 
 8. I bunnen der alle produktene dine er listet, ser du rabatten (%) til høyre på produktlinjen. Hvis du vil gi en annen rabatt (eller ingen rabatt) på visse produkter, kan du endre rabattsatsen i feltet til høyre.