Shopify: Endringene mine slår ikke gjennom i Rackbeat/Shopify

Hvis endringene dine ikke slår gjennom til enten Rackbeat eller Shopify er det typisk fordi det ikke er valgt de korrekte instillingene for integrasjonen mellom Rackbeat og Shopify. Her skal man blant annet sikre seg at man under "Sync Priority" har valgt enten "Rackbeat/Shopify" alt avhengig av hvilken vei man ønsker å opprette og oppdatere produktene sine. 

Det som synkroniseres er: Navn, salgspriser og beskrivelser. Kostpriser blir ikke oppdatert (kostpriser tildeles i Rackbeat). 

Har man valgt å opprette og oppdatere produkter i Rackbeat, anbefaler vi at man setter kryss i "Sales prices in Rackbeat are excluded VAT?". Hvilket betyr at det bil bli lagt til 25% til varens salgspris når produktet overføres til Shopify. Det kan man gjøre ettersom salgspriser i Rackbeat som utgangspunkt alltid er oppgitt ekskludert moms. I Shopify vil man derimot oppgi salgsprisene til kundene inkludert moms. 

Bemerk! Du må sikre deg at du på Shopify kontoen din har de korrekte insntillingene med henhold til salgspriser og visningen derav, og vi anbefaler alltid at man sjekker hvordan varer overføres til nettbutikken din.