Shopify: Mina ändringar går inte igenom i Rackbeat / Shopify

Om dina ändringar inte går igenom till antingen Rackbeat eller Shopify beror det vanligtvis på att rätt inställningar för integrationen mellan Rackbeat och Shopify inte har valts. Här måste du bland annat se till att du under "Sync Priority" har valt antingen "Rackbeat/Shopify" beroende på vilket sätt du vill skapa och uppdatera dina varor.

Detta finns att synkronisera: Namn, försäljningspriser och beskrivningar. Självkostnadspriserna uppdateras inte (självkostnadspriser tilldelas i Rackbeat).

Om du har valt att skapa och uppdatera varor i Rackbeat rekommenderar vi att du markerar "Försäljningspriser i Rackbeat är exklusive moms". Vilket innebär att 25% kommer att läggas till varans försäljningspris när varan överförs till Shopify. Detta kommer att göras eftersom försäljningspriser i Rackbeat alltid anges exklusive moms. I Shopify å andra sidan kommer du att avslöja försäljningspriset till kunder inklusive moms.

Notera! Du måste se till att du har rätt inställningar i ditt Shopify konto angående försäljningspriser och deras visning, och vi rekommenderar alltid att du kontrollerar hur varorna överförs till din webbshop.