Jeg får feilmeldingen "Can’t create shop. Error: Error: Beklager, du kan ikke liste ressourcer. [woocommerce_rest_cannot_view].”

Hvis du ikke kan opprette forbindelse til WooCommerce nettbutikken din er det typisk fordi det ikke er inntastet de tiktige opplysningene for integrasjonen fra WooCommerce.

I denne artikkelen gjennomgår vi hvor i WooCOmmerce du finner de opplysningene du skla inntaste i Rackbeat.

  1. Logg inn på WooCommerce (admin)
  2. Velg WooCommerce (i menyen på venstre die) > Klikk på Settings > Velg Advanced i menyen i toppen > Klikk på REST API > Add Key
  3. Navngi den nye adgangen til Rackbeat
  4. Permissions skal settes til Read/Write
  5. Klikk på Generate API key

WooCommerce har nå generert en Consumer Key og Consumer Token til deg. DU må sørge for å lagre nøklene da de skal brukes ved oppsetting av integrasjonen til Rackbeat. 

  1. Gå til Rackbeat App Store 
  2. Klikk på Installer på WooCommerce Nettbutikken app'en
  3. Sett inn Consumer Key og Consumer Token som vi tidligere lagret og deres Shop URL (for eksempel x-nettbutikken.com)
  4. Klikk på Installer - vent

Det er viktig å sikre seg at du har tastet inn den riktige informasjonen som er beskrevet ovenfor.