WooCommerce: Ordrene mine overføres ikke til Rackbeat

Hvis ordrene dine ikke overføres til Rackbeat er det vanligvis fordi det ikke er valgt de riktige innstillingene for integrasjonene mellom Rackbeat og WooCommerce. Her skal man blant annet sikre seg at man har foretatt de ønskede valgene i innstillingene for integrasjonen. 

Det er viktig at man i instillingene for integrasjonen velger når en ordre skal overføres til Rackbeat. Altså hvilken status ordren skal ha i WooCommerce for å bli overført. 

Andre årsaker til at en ordre enten ikke kommer over eller at beløpet ikke passer, kan skyldes at det er produkter/SKU som ikke er opprettet eller overført til Rackbeat. Det er derfor vitkig at man i innstillingene for integrasjonen velger om og hvordan man ønsker at produkter skal synkroniseres og at alle SKU'er er i WooCOmmerce skal være opprettet som varenumre i Rackbeat. 

Woocommerce indstillinger

Sjekk: 

Er det opprettet et produkt i Rackbeat til frakt/shipping og rabatt/discount?

Hvilken status har ordren i WooCommerce?

Hvordan er innstillingene satt opp under "Status for WooCommerce orders to synchronize"?
(Er det e-mail på kunden - sjekk om det gjelder WooCommerce)

Bemerk: 

Hvis man har produkter opprettet i WooCommerce som enda ikke er i Rackbeat vil man oppleve at ordren som overføres til Rackbeat enten ikke kommer over eller at ordren ikke matcher den rodren som fremgår i WooCommerce avtalen din.