Om Visma eEkonomi integrationen

Visma eEkonomi är ett redovisningsprogram som riktar sig till små och medelstora företag. Du kan integrera Rackbeat i ditt eEkonomi-avtal så att data från Rackbeat överförs till eEkonomi och tvärtom.

Så fungerar integrationen mellan Visma eEkonomi och Rackbeat

Integrationen säkerställer att du automatiskt kan överföra din omsättning, dina inköp och ditt lager från Rackbeat till Visma eEkonomi så att du har full kontroll över dina konton.

När integrationen är inställd kan du utföra en "startsynkronisering" av data från Visma eEkonomi till Rackbeat. Det innebär att den data du har i ditt eEkonomi-avtal kan överföras till Rackbeat. Sedan (beroende på dina arbetsflödes- och integrationsinställningar) kan realtidsdata överföras från Rackbeat till eEkonomi och tvärtom. Detta gäller både skapelser och uppdateringar på varor, kunder, leverantörer, grupper och betalningsvillkor samt överföring av försäljningsordrar och kund-/leverantörsfakturor. Du kan till exempel välja att börja ditt orderflöde i eEkonomi, och dina beställningar kommer sedan att överföras till Rackbeat var 5:e minut. Du har även möjlighet att överföra leverantörs- och/eller kundfakturor från Rackbeat till eEkonomi. 

Om något misslyckats när du överför fakturor från Rackbeat till eEkonomi kan det ses i integrationsinställningarna.

Integrationen mellan Rackbeat och eEkonomi fungerar bra för projektledning.

Vad överförs vid startsynkronisering

Det är möjligt att göra en startsynkronisering från eEkonomi till Rackbeat (men det är inte nödvändigt). Vid en startsynkronisering överförs:

 • Kunder
 • Kundgrupper
 • Leverantörer
 • Leverantörsgrupper
 • Produkter
 • Grupper
 • Betalningsvillkor
 • Layouter
 • Medarbetare

Vad kan överföras från Rackbeat till eEkonomi?

 • Leverantörsfakturor (som utkast) 
 • Kundfakturor (kan överföras antingen som utkast eller bokförda)
 • Kunder (kan skapas och redigeras antingen i Rackbeat eller eEkonomi)
 • Kundgrupper
 • Leverantörer
 • Leverantörsgrupper
 • Produkter (kan skapas och redigeras antingen i Rackbeat eller eEkonomi)
 • Förteckningar över material
 • Kategorier
 • Betalningsvillkor
 • Medarbetare
 • Lagervärde - det kan överföras antingen dagligen, veckovis eller månadsvis

Obs! Data som överförs från Rackbeat till eEkonomi sker alltid "omedelbart" - det bör därför inte ta mer än några minuter innan det syns i ditt eEkonomi-avtal.

Vad kan överföras från eEkonomi till Rackbeat?

 • Försäljningsordrar (synkroniserad var 5:e minut)
 • Kunder (kan skapas/redigeras antingen i Rackbeat eller eEkonomi - om du väljer att skapa/redigeras i eEkonomi kommer de att överföras till Rackbeat en gång i timmen)
 • Produkter (kan skapas/redigeras antingen i Rackbeat eller eEkonomi - om du väljer att skapa/redigeras i eEkonomi kommer de att överföras till Rackbeat en gång i timmen)

Vad är det vi inte synkroniserar?

 • Inget lager överförs till eEkonomi. All lagerhantering sker i Rackbeat.
 • I gengäld överförs Ledger-lagervärdet till eEkonomi
 • Valutapriser från eEkonomi till Rackbeat (inte heller i startsynk)
 • Specialpriser och rabattgrupper från eEkonomi till Rackbeat (inte heller i startsynk)
 • Språk från eEkonomi till Rackbeat (inte heller i startsynkronisering)
 • Kontakter med kunder från eEkonomi till Rackbeat (inte heller i startsynkronisering)
 • Platser från eEkonomi till Rackbeat (inte heller i startsynkronisering)
 • Leveransadresser från eEkonomi till Rackbeat (inte heller i startsynkronisering)
 • Flera e-postmeddelanden om kunder från eEkonomi till Rackbeat. Till exempel, om ett fast e-postmeddelande för faktura / order / offert anges i eEkonomi, kommer detta inte att överföras till Rackbeat - endast en kunds primära e-post överförs (även vid startsynkronisering)

Om du behöver hjälp med att ställa in integrationen guidar vi dig igenom i artikeln "Inställning av Visma eEkonomi integrationen"