Om Dinero-integrationen

Dinero är ett redovisningsprogram som riktar sig till små och medelstora företag, främst i Danmark. Det är möjligt att integrera Rackbeat med Dinero så att faktureringsdata överförs automatiskt.

Så fungerar integrationen mellan Dinero och Rackbeat

Integrationen säkerställer att du automatiskt kan överföra din omsättning, inköp och lager/förbrukning från Rackbeat till Dinero, så att du har full kontroll över dina konton.

När integrationen är konfigurerad kan du utföra en "startsynkronisering" av masterdata från Dinero till Rackbeat. Detta innebär att de masterdata du har i ditt Dinero-avtal kan överföras till Rackbeat. Därefter kommer data löpande att överföras från Rackbeat till Dinero i samband med skapande/uppdateringar av: Varor, materiallistor, kunder och leverantörer. När en leverantörs- eller kundfaktura markeras som "bokförd" i Rackbeat kan den överföras till Dinero antingen som utkast eller bokförd. 

Integrationen mellan Rackbeat och Dinero stöder inte projektledning.

Vad överförs vid startsynkronisering?

Det är möjligt att göra en startsynkronisering från Dinero till Rackbeat, men det är inte nödvändigt. Vid en startsynkronisering överförs:

 • Kunder
 • Leverantörer
 • Leverantörsgrupper
 • Produkter

För startsynkronisering kräver integrationen att ett e-postmeddelande anges på kunden eller leverantören i Dinero innan det överförs till Rackbeat.

Vad kan överföras från Rackbeat till Dinero?

 • Leverantörsfakturor (migrerade som Utkast eller Bokförda)
 • Försäljningsfakturor (kan överföras antingen som utkast eller bokfört och skickas via e-post)
 • Produkter
 • Förteckningar över material
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Artikelförbrukning på försäljningsfaktura

Obs! Data som överförs från Rackbeat till Dinero sker alltid "omedelbart" - det bör därför inte ta mer än några minuter innan det syns i ditt Dinero-avtal.

Vad kan överföras från Dinero till Rackbeat?

 • Försäljningsfaktura (kan skapas antingen i Rackbeat eller Dinero - vald i integrationsinställningarna)

Vad är det vi inte synkroniserar?

 • Inget lager överförs till Dinero. All lagerhantering sker i Rackbeat.
 • Ekonomiskt lagervärde (en artikelförbrukning kan endast bokföras i Dinero när en faktura är "bokförd" i Rackbeat)
 • Beställningar