Om PowerOffice Go-integrationen

PowerOffice Go är ett redovisningsprogram som riktar sig till små och medelstora företag. Du kan integrera Rackbeat i ditt PowerOffice Go-avtal. I den här artikeln ger vi dig en inblick i integrationen och går igenom vad som överförs.

Detta överförs vid startsynkroniseringen

Möjligheten finns om du vill att göra en startsynkronisering från PowerOffice Go till Rackbeat, men det är inte nödvändigt. Följande kan då överföras:

 • Produkter
 • Enheter - alla enheter överförs med engelska som språk. Namnet kan senare ändras i Rackbeat, men enhetens ID kan inte ändras 
 • Leverantörer (systemet skapar automatiskt en leverantörsgrupp som heter 'Poweroffice')
 • Kunder

Efter startsynkronisering

Vad kan överföras från Rackbeat till PowerOffice Go?

 • Produkter
  • Namnet på produkten
  • Varunummer
  • Produkt Beskrivning
  • Varugrupp (det skapas en ny om inte varugruppen redan finns i PowerOffice Go)
  • Produkttyp: vara eller tjänst
  • Enhet
  • Kostnad (rekommenderat självkostnadspris från Rackbeat)
   Försäljningspris
  • Standardförsäljningskonto hämtas från produktgruppen i PowerOffice Go (dessa är standardvärden: 3000 för 25 % mva, 3030 för 15 %, 3100 för 0 % mva)
  • Alternativt försäljningskonto hämtat från en varugrupp i Poweroffice (standard 3100)
 • Strukturlistor / paketartiklar 
  • Samma kan överföras här som för varorna
 • Kunder 
  • Namn
  • Telefonnummer
  • Adress (OBS det är viktigt att använda landskod i ISO-format (t.ex. NO, SE, NL, DK)
  • CVR-nummer
  • E-postadress
  • E-postadress för faktura
  • Fakturaleveransmetod: om faktura-e-post används i Rackbeat är den inställd på 'EPOST' annars är den inställd på 'UTSKRIFT'
  • Rabatt %
  • Betalningsvillkor
 • Försäljningsfaktura (de skapas som ett orderutkast i PowerOffice Go)
  • När en order får statusen "Fakturerad" i Rackbeat överförs den som ett orderutkast till PowerOffice Go (OBS det är viktigt att välja bort att vilja skicka fakturan via post) 
  • Ordernummer (Här används fakturanumret från Rackbeat)
  • Datum för beställning 
  • Valuta
  • Vår referens 
  • Deras referens
  • Ordernummer (fältet "Rubrik" från Rackbeat)
  • Kontraktsnummer (Rackbeat ordernummer)
  • Fakturarader:
   • Varunummer
   • Produkt Beskrivning
   • Antal
   • Rabatt %
   • Jämförpris
   • Fältet "Anteckning" i Rackbeat skapas som den första raden på ordern 
 • Leverantörer
  • Namn
  • Nummer
  • Adress
  • Betalningsvillkor (standard är inställt på 14 dagar)
  • Nummer
  • MVA-nummer
  • E-postadress 
  • Valuta
  • Momszon (ställs automatiskt in på "Inrikes" när leverantören har NO som landskod, annars är den inställd på "Utomlands")
  • Leverantörsgrupp (standard PowerOffice)
  • OBS Integrationen överför endast leverantörer som har MVA numret (organisationsnumret) ifyllt.
  • OBS Intergrationen skapar bara nya leverantörer i PowerOffice Go, det kommer inte att uppdatera de befintliga leverantörerna - det måste då göras manuellt i de båda systemen.