Om Shopbox-integrationen

Shopbox är ett Pos-system. Du kan integrera Rackbeat i ditt Shopbox-avtal så att data överförs mellan de två systemen. Nedan granskar vi vad integrationen kan göra.

Hur integrationen mellan Shopbox och Rackbeat fungerar

När försäljningsorders skapas i Shopbox överför vi dem kontinuerligt till Rackbeat i realtid (det vill säga "omedelbart"). Detta undviker att manuellt behöva ange din försäljning i Rackbeat. Lagerkvantiteter kommer också (om så önskas) att överföras i realtid från Rackbeat till Shopbox. På så sätt ser du till att det inte finns någon överförsäljning i din butik.

Integrationen ger också möjlighet att skapa och redigera objekt i de två systemen. Det kan vara en fördel om du vill vara säker på att det alltid är samma varor och samma data som visas i båda systemen.

Om du vill att denna data ska överföras mellan system måste du välja om du vill skapa /redigera objekt i Rackbeat, som sedan överförs till Shopbox, eller om det ska gå tvärtom. Naturligtvis är det också ett alternativ att välja bort denna synkronisering.

Vilka uppgifter överförs till Shopbox från Rackbeat?

Om du väljer att skapa/redigera objekt i Rackbeat kommer följande data att överföras till Shopbox:

  1. Varor (om så önskas) - dataöverföringen gäller både för skapande och redigering.

OBS! överföringen är bara enkelriktad från Shopbox till Rackbeat. 
Det som överförs:

-SKU-nummer

-Försäljningspris

-Beskrivning (även på varianter) 

-Produktnamn

 

  2.  Lagerkvantitet

Starta synkronisering

När integrationen mellan Shopbox och Rackbeat är inställd har du möjlighet att göra en startsynkronisering - dvs. att få dina nuvarande artiklar och lager överförda från Shopbox till Rackbeat.

Startsynkroniseringen kan inte gå tvärtom åt andra hållet.

Vad är det vi inte synkroniserar?

Integrationen mellan Rackbeat och Shopbox är inte en PIM - därför kan vi inte överföra till korrekta produktkategorier, lägga till taggar etc.

Rackbeat kan inte heller skapa variationer i Shopbox, så om du arbetar med variationer rekommenderar vi att överföringen av produktdata görs från Shopbox till Rackbeat (dvs Shopbox är "master" för produktskapande och underhåll).