Slik oppretter du en produksjonsordre

Du kan opprette en produksjonsordre hvis du har produkter som skal settes sammen av flere deler. Produksjonen kan enten lages på forskudd, hvor det ferdige produktet legges på lager, eller så kan du vente til du mottar en ordre på produktet

OBS! Du må oprette en ''Strukturvare'' før du kan oprette en produksjonsordre, da denne utgjør delene i din produktion. Hvis du ikke har oprettet en strukturvare allerede, kan du lese hvordan du gjør det i vår guide "Slik opretter du en strukturvare". 

Opprettelse av produksjonsordre

 1. Velg fanen "Varer" øverst 
 2. Klikk på "Produksjon" i menyen
 3. Klikk på "Opprett ny" i øverste høyre hjørne
 4. Angi informasjonen for den gjeldene produksjonsordren øverst
 5. Velg den strukturvaren som skal i produksjon og det antallet du ønsker å produsere. Hvis produksjonsordren inkluderer flere strukturvarer, kan du tilføye flere ved å klikke på knappen "+Tilføy strukturvare" 
 6. Hvis din produksjon er knyttet til en spesifikk kunde og ordre, kan du angi denne informasjonen til produksjonen nederst. Du kan også velge å angi den medarbeideren som er snvarlig for produksjonen og velge et spesifikt layout
 7. Klikk "Opprett og vis" - din produksjon blir nå vist i overblikket og status er angitt som "Ikke begynt - Ikke ferdig"
 8. Når du er klar til å sette produksjonen i gang klikker du på "Handlinger" øverst i høyre hjørne og velger "Start". Da vil statusen endres til "Begynt - Ikke ferdig"
 9. Når produksjonen er ferdig er det tid for å registrere dette. Finn din produksjonsordre i overblikket over produksjoner og klikk på ordrenummeret i kolonnen "#" for å komme inn på ordren
 10. Det er tre måter du kan registrere ferdiggjørelsen av produksjonen på. Hvilken måte du skal bruke avhenger av hva produksjonsorderen din inneholder og arbeidsflyten din: 

         a. Hvis du kun har én strukturvare i produksjonsordren din: 
  • Klikk på "Registrer produksjon" til høyre på strukturvaren
  • Du får nå muligheten til å registrere hvor mange av strukturvarene (dvs. varene) som er ferdigprodusert - hvis du enda ikke har ferdigprodusert alle på orderen (f.eks. kun 5 av 10), kan du rette dette ved å klikke på "Antall"
  • Velg deretter den lokasjonen de ferdigproduserte varene skal registreres på, samt dato for ferdiggjørelsen
  • Klikk "Registrer" for å avslutte

                b. Hvis du har flere strukturvarer på din produksjonsordre og ønsker å registrere alle: 
  • Sett kryss i feltet "Strukturvare" under "Strukturvarer til produksjon" og klikk deretter på "Massehandling i menyen øverst til høyre. Klikk så på "Registrer produksjon"
  • Du får nå muligheten til å registrere hvor mange av strukturvarene (dvs. varene) som er ferdigprodusert - hvis du enda ikke har ferdigprodusert alle varene (f.eks. kun 5 av 10), kan du rette dette ved å klikke på "Antall"
  • Velg deretter den lokasjonen varene skal registreres på, samt dato for ferdigproduksjonen
  • Klikk "Registrer" for å avslutte

   c. Hvis du har flere strukturvarer på produksjonsorderen din og kun ønsker å registrere noen av dem:
  • Sett kryss i boksen til venstre på strukturvarelinjen for den/de strukturverer du ønsker å registrere
  • Hvis det kun er én strukturvare kan du klikke på "Registrer produksjon" til høyre på strukturvaren
  • Hvis det er flere strukturvarer kan du klikke på "Massehandlinger" i menyen øverst til høyre og deretter "Registrer produksjon"
  • Du får nå muligheten til å registrere hvor mange av strukturvarene (dvs. varene) som er ferdigprodusert - hvis du enda ikke har ferdigprodusert alle varene (f.eks. kun 5 av 10), kan du rette dette ved å klikke på "Antall"
  • Velg deretter den lokasjonen varene skal registreres på, samt dato for ferdigproduksjonen
  • Klikk "Registrer" for å avslutte

 

TIPS: Du kan også opprette en produksjonsordre direkte fra en strukturvare. Gå til overblikket over dine strukturvarer, hold musen over de tre prikkene til høyre på den aktuelle strukturvare-linjen og velg "Create production"-ikonet

 

 

Er du i tvil om når produktene trekkes fra/legges på lager? Les vår artikkel: "Slik oppretter du en produksjonsordre"