Slik importerer du nye strukturvarer

Du kan importere nye strukturvarer i Rackbeat - både den overordnede strukturvare og de underliggende komponenter som strukturvaren består av. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du importerer strukturvarer.

Det kan hende du allerede har en excel-fil med data på lagerflyttingene dine. Den kan du godt bruke hvis den inneholder de obligatoriske kolonnene: Varenummer, Varegruppenummer, Varenavn, Kostpris, Salgspris og Enhet. Vi anbefaler at du bruker eksempel-filen vår, som viser hvordan en korrekt oppstilt importfil skal se ut. 

Uansett om du bruker din egen fil eller vår er det viktig at formatet som importeres er av typen .CSV (CSV UTF-8 (kommaseparert)).

Før du går i gang skal følgende være oprettet i Rackbeat:

 • Varegrupper 
  Se hvordan du oppretter varegrupper her.

Importering av strukturvare

 1. Klikk på fanen "Varer" øverst på siden
 2. Klikk på "Strukturvarer" i menyen til venstre
 3. Start med å importere den overordnede strukturvaren ved å klikke på "Importer" øverst i høyre hjørne 
 4. Nå har du muligheten til enten å velge din egen excel-fil eller å laste ned en eksempel-fil ved å klikke på teksten "Eksempel fil"
  Vi anbefaler at du laster ned eksempel-filen og benytter denne for å sikre at du får den korrekte dataen med i importen. 
 5. Fyll inn filen din med relevant data og lagre filen som en  .CSV UTF-8 (kommaseparert) fil
  Husk å fylle ut de obligatoriske feltene: Varenummer, Gruppe (angi gruppenummer, ikke gruppenanvn), Varenavn, Kostpris, Salgspris og Enhet
 6. Nå kan du importere de underliggende linjene ved å klikke på "Importer linjer" i menyen øverst på siden
 7. Nå har du muligheten til enten å velge din egen excel-fil eller å laste ned en eksempel-fil ved å klikke på teksten "Eksempel fil"
  Vi anbefaler at du laster ned eksempel-filen og benytter denne for å sikre at du får den korrekte dataen med i importen. 
 8. Fyll inn filen din med relevant data og lagre filen som en  .CSV UTF-8 (kommaseparert) fil
  Husk å fylle ut de obligatoriske feltene: Strukturvarenummer, Linje Varenummer og Antall 
 9. Klikk på "Velg fil" for å laste opp filen
 10. Nå kan du tilpasse importen og sikre at kolonnene i filen stemmer overens med den dataen som skal importeres til Rackbeat. Hvis du er i tvil om hvordan dette trinnet fungerer, forklares det her: 

  Øverst i vinduet vises excel-filen din. Under dette ser du noen overskrifter i fet skrift - det er "navnet" på datafeltene for kunder i Rackbeat. Kolonnene i excelfilen din skal parres med datafeltene i Rackbeat. Det blir de via boksen under overskriften. Boksen under overskriften skal altså inneholde navnet på den aktuelle kolonnen i excel-filen din. Hvis du bruker eksempel-filen har den allerede automatisk parret med de matchende kolonnene.

  Hvis det er kolonner i excel-filen du ikke ønsker å importere data fra, kan du slette dem ved å klikke på "X" i den aktuelle boksen. 

  Hvis en boks ikke er blitt parret (står tom) kan du trekke navnet på denne kolonnen i excel-filen du ønsker å parre datafeltet med, ned i boksen.

  OBS! Du trenger ikke parre alle feltene - det må gjerne være tomme bokser hvis det er noe data som ikke er relevant for deg.
 11. Klikk på "importer"