Så importerar du strukturlistor / paketartiklar

Du kan importera nya strukturlistor till Rackbeat – både den överordnade strukturlistor och de underliggande komponenterna som utgör strukturlistan. Nedan guidar vi dig genom hur du importerar strukturlistor.

Kanske har du redan en Excel-fil med data om dina stycklistor. Du kan använda den om den innehåller de obligatoriska kolumnerna: Artikelnummer, Artikelgrupp nr, Artikelnamn, Självkostnadspris, Försäljningspris och Enhet. Vi rekommenderar dock att du använder vår exempelfil, som visar hur en korrekt ordnad importfil ska se ut. 

Oavsett om du använder din egen fil eller vår är det viktigt att formatet som importeras är av typ . CSV (CSV UTF-8 (kommaseparerad))

Innan du börjar måste följande skapas i Rackbeat:

 • Varugrupper
  Lär dig hur du skapar varugrupper här.

Importering av strukturlistor

 1. Klicka på fliken "Lager"
 2. Klicka på "Strukturlistor" i menyn till vänster
 3. Börja importera den överordnade strukturlistan genom att klicka på "Importera" i det övre högra hörnet
 4. Du har nu möjlighet att antingen välja din egen Excel-fil eller ladda ner en exempelfil genom att klicka på texten "Förhandsgranska fil"
  Vi rekommenderar att du laddar ned exempelfilen och använder den för att se till att du får rätt data som ingår i importen
 5. Fyll i din fil med relevant information och spara den som en . CSV UTF-8-fil (kommaseparerad)
  Kom ihåg att fylla i de obligatoriska fälten: Artikelnummer, Grupp (ange gruppnummer, inte gruppnamn), Artikelnamn, Självkostnad, Försäljningspris och Enhet
 6. Nu kan du importera de underliggande linjerna, klicka på "Importera linjer" i menyn högst upp på bilden
 7. Du har nu möjlighet att antingen välja din egen Excel-fil eller ladda ner en exempelfil genom att klicka på texten "Förhandsgranska fil"
  Vi rekommenderar att du laddar ned exempelfilen och använder den för att se till att du får rätt data som ingår i importen
 8. Fyll i din fil med relevant information och spara den som en . CSV UTF-8-fil (kommaseparerad)
  Kom ihåg att fylla i de obligatoriska fälten: Strukturlista nr, Radartikelnr och Antal
 9. Klicka på "Välj fil" för att ladda upp filen
 10. Du har nu möjlighet att anpassa importen och säkerställa en överenskommelse mellan filens kolumner och den data som ska importeras till Rackbeat. Om du inte är säker på hur det här steget fungerar så kommer här är en förklaring:

Högst upp i fönstret ser du din Excel-fil. Under den ser du några rubriker i fetstil - det är "namnet" på datafälten för kunder i Rackbeat. Kolumnerna i excelfilen måste paras ihop med datafälten i Rackbeat. De kommer att finnas via rutan under rubriken. Rutan under rubriken bör därför innehålla namnet på den aktuella kolumnen i din Excel-fil. Om du använder förhandsgranskningsfilen har den redan automatiskt parkopplat de matchande kolumnerna. 


Om det finns kolumner i din Excel-fil som du inte vill importera data från kan du ta bort dem genom att klicka på "X" i den aktuella rutan. 

Om en ruta inte har parats ihop (lämnas tom) kan du dra namnet på kolumnen i Excel-filen som du vill para ihop datafältet med ned till rutan.

OBS! Du behöver inte para ihop alla fält – det kan finnas tomma rutor om den data inte är relevant för dig eller om dessa data inte behöver uppdateras.

11. Klicka på "Importera"