WooCommerce: Lagertall blir ikke overført fra Rackbeat til WooCommerce

Hvis lagerantallet ikke overføres fra Rackbeat til WooCommerce er det ofte fordi det ikke er valgt de korrekte instillingene for integrasjonen.

Gå til integrasjonssiden i Rackbeat og åpne innstillingene for WooCommerce. Trykk på 'Edit' på knappen ved 'Store URL' ved nettbutikken din - det vil ta deg inn i integrasjonsinnstillingene. 

Her skal du sikre at det er valgt det riktigte feltet 'Stock status for synchronixed inventories'.

Du kan enten velge å synkronisere: 

  • Available - der er det som er 'Til rådighet'. Det vil si det lagerantallet som tar høyde for åpne bestillinger som enda ikke er blitt avsendt.
  • In stock - det som faktisk er 'På lager' akkurat nå. Tar ikke høyde for åpne ordre som enda ikke er blitt sendt. 
  • Do not sync inventory - det blir ikke overført lagerantall til WooCommerce. 

Tips! I WooCommerce må du også sjekke at 'Stock Management' er slått inn på produktet. 

Woocommerce settings2022-11-24 134043