Så gör du en justering (lagervärde/kostnad)

Om du behöver justera kostnaden för en produkt eller om antalet produkter inte motsvarar det faktiska lagervärdet kan du göra en justering. Följ vår guide nedan för att lära dig hur du gör justeringar manuellt.

 

 

Det är möjligt att importera flera justeringar via .csv fil - gå till Helpdesk-artikeln "Så importerar du lagerjusteringar" för att se hur.

Justera antalet produkter/strukturlistor

 1. Välj "Lager" i det övre fältet
 2. Klicka på "Justeringar" i menyn
 3. Klicka på "Skapa ny justering" i det övre högra hörnet
 4. Välj "justera kvantitet"
 5. Välj den produkt du vill justera, plats och datum för justering
 6. Du kan se den aktuella tillgängliga kvantiteten på den valda platsen
 7. Nu måste du välja om du vill lägga till eller ta bort kvantitet eller ange den faktiska kvantiteten:
  • Genom att markera "Reglera skillnad" väljer du att lägga till ett belopp till den tillgängliga kvantiteten
  • Genom att avmarkera väljer du att skriva den totala kvantiteten du vill justera lagret till
   I fältet "Tillgänglig kvantitet (skillnad)" kan du se beloppsskillnaden som har justerats 
 8. Välj en ''Regleringstyp''
 9. Lägg till en orsak och (valfri) beskrivning
 10. Du kan välja om du vill göra en ny justering av en annan produkt eller helt enkelt avsluta den här
 11. Klicka på "Justera kvantitet + värde" för att slutföra
 12. Obs! Justeringen sparas som ett utkast. Du kan se utkastet under "Justeringar" i menyn - när du klickar på "Boka" bokas justeringen och lagerkvantiteten uppdateras.

TIPS: Det är också möjligt att göra en enkel lagerjustering.
När du är på produkt- / strukturlisteöversiktssidan håller du muspekaren över de "tre små prickarna" till höger om produkt- / strukturlisteraden och väljer "Justera lager"

                                                                                                                                         👆

Justera självkostnadspriset på en produkt/strukturlista

 1. Välj "Lager" i det övre fältet
 2. Klicka på "Justeringar" i menyn
 3. Klicka på "Skapa ny justering" i det övre högra hörnet
 4. Välj om du vill justera "kvantitet" eller "självkostnadspris"
 5. Om du väljer "självkostnadspris" och väljer den produkt du vill uppdatera kan du se vad det aktuella självkostnadspriset är.
 6. I fältet "Faktiskt självkostnadspris" kan du infoga det uppdaterade/korrekta självkostnadspriset för produkten
 7. Välj en "Regleringstyp"
 8. Lägg till en orsak och (valfri) beskrivning
 9. Du kan välja om du vill göra en ny justering av en annan produkt eller helt enkelt avsluta den här
 10. Klicka på "Justera självkostnadspris" för att slutföra
 11. Obs! Justeringen sparas som ett utkast. Du hittar utkastet under "Justeringar" i menyn - när du klickar på "Boka" bokas justeringen och självkostnadspriset uppdateras