Så skapar du en order / beställning

I Rackbeat kan du skapa en order på flera sätt. Vilket sätt som passar dig bäst beror på dina arbetsflöden. Nedan guidar vi dig genom hur du skapar en beställning från grunden.

Skapa en order via fliken "Inköp"

  1. Välj fliken "Inköp" högst upp
  2. Klicka på "Inköp" i menyn
  3. Klicka på "Skapa ny" i det övre högra hörnet
  4. Välj vilken leverantör ordern ska vara för eller skapa en ny leverantör genom att klicka på "Skapa" längst ner i listrutan och klicka på "Skapa och redigera"
  5. Ange relevant information, referenser, betalnings-/leveransvillkor etc. 
  6. Klicka på "Skapa ny" (eller "Lägg till artikelsamling") i mitten av bilden för att skapa en eller flera artikelrader för fakturan
  7. Välj en produkt, ange kvantitet och annan relevant information
  8. Klicka sedan på "Spara" om du är klar med att lägga till objekt, eller "Spara och nytt" om du vill lägga till fler
  9. Klicka på "Skicka till leverantör" i övre högra hörnet - du har då möjlighet att skicka beställningen till leverantören via e-post, om så önskas
  10. Klicka på "Skicka" för att slutföra beställningen