Så skapar du en kundfaktura från en försäljningsorder

Det finns flera sätt att skapa en kundfaktura i Rackbeat. Om du redan har en försäljningsorder i systemet kan du skapa fakturan från den och på så sätt spara tid . Nedan guidar vi dig genom hur du gör det.

Du kan antingen:

 1. Välja fliken "Försäljning" högst upp
 2. Klicka på "Order" i menyn
 3. Hitta den försäljningsorder som du vill skapa fakturan från
 4. Håll musen över de 3 små prickarna på höger sida av den aktuella orderraden och klicka på "Skapa faktura"
 5. Du kan nu skapa en faktura på antingen alla artikelrader eller skapa en delfaktura endast på de levererade artikelraderna (om du inte har skickat/inte vill skicka allt på en gång)
 6. Fakturan har nu skapats och du har möjlighet att redigera den
 7. Klicka på "Skicka till kund" för att slutföra fakturan

  • Då får du möjlighet att välja att skicka fakturan till kunden via e-post eller inte alls
  • Du kan också välja att ställa in frakt i samband med fakturan, och i så fall om ordern ska markeras som levererad och;
  • om artikeln/artiklarna ska dras av från lagret på fakturadatumet i stället för dagens datum,

8. Tryck på "Skicka" - fakturan registreras då som "Bokförd" i systemet

Eller:

 1. Välj fliken "Försäljning" högst upp
 2. Klicka på "Order" i menyn
 3. Hitta den försäljningsorder som du vill skapa produktionsordern från
 4. Klicka på ordernumret till vänster om orderraden för att ange den brådskande ordern
 5. Klicka på "Skapa faktura" längst upp till höger
 6. Du kan nu skapa en faktura för antingen alla artikelrader eller skapa en delfaktura endast på de levererade artikelraderna (om du inte har skickat/inte vill skicka allt på en gång)
 7. Fakturan har nu skapats och du har möjlighet att redigera den
 8. Klicka på "Skicka till kund" för att slutföra fakturan
 • Då får du möjlighet att välja att skicka fakturan till kunden via e-post eller inte alls
 • Du kan också välja att ställa in frakt i samband med fakturan, och i så fall om ordern ska markeras som levererad och;
 • om artikeln/artiklarna ska dras av från lagret på fakturadatumet i stället för dagens datum,

9. Tryck på "Skicka" - fakturan registreras då som "Bokförd" i systemet