Så hämtar du en re-orderrapport (ombeställningsrapport)

Med ombeställningsrapporten kan du få en överblick över vilka produkter du behöver beställa baserat på ett definierat minimilager, samt baserat på de beställningar som redan finns på produkterna. Nedan guidar vi dig genom hur du gör det

Generering av re-orderrapporten

  1. Klicka på fliken "Rapportering" högst upp
  2. Gå till underfliken "Re-order"
  3. Klicka på "Generera" i menyn
  4. Nu har du möjlighet att anpassa vad du vill ha med i din re-orderrapport (sökningarna kan kombineras):


Om du vill se alla produkter som ska genereras kan du gå till rullgardinsmenyn "Status", välj "Generera" och klicka på "Sök" längst ner

Om du vill se omordningar av enskilda varor kan du söka specifikt i rullgardinsfälten under "Produkt" eller "Produktgrupp" och klicka på "Sök" längst ner

Om du vill se vad som finns i lagret på ett visst datum kan du ange detta i rullgardinsmenyn "Datum" och klicka på "Sök" längst ner

Om du vill se ombeställningar för en viss plats kan du ange den i rullgardinsmenyn "Plats" och klicka på "Sök" längst ner

Om du vill se ombeställningar kopplade till en viss leverantör kan du ange detta i fältet "Leverantör" och klicka på "Sök" längst ner

Skapa en order via din re-orderrapport

När du har genererat ombeställningsrapporten kan du skapa en order för produkterna direkt från rapporten. Läs mer om hur i vår artikel "Så skapar du en inköpsorder från en ombeställningsrapport / re-orderrapport"