Så importerar du nya produkter

I vår produktimport kan du importera helt nya produkter till Rackbeat. Det sparar tid istället för att du hade behövt skapa dem manuellt. Nedan guidar vi dig genom hur du importerar nya produkter till Rackbeat.

Om du vill uppdatera data på produkter som redan finns i systemet, se vår artikel "Så uppdaterar du produktdata via import" för hjälp med hur du gör detta smart genom import.

Kanske har du redan en Excel-fil med data om dina varor. Du kan använda den om den innehåller de obligatoriska kolumnerna som beskrivs nedan i guiden. Vi rekommenderar dock att du använder vår exempelfil eftersom den visar hur en korrekt ordnad importfil ska se ut. 

Oavsett om du använder din egen fil eller vår så är det viktigt att formatet som importeras är av typ . CSV (CSV UTF-8 (kommaseparerad))

Innan du börjar måste följande ha skapats i Rackbeat:

 • Produktgrupper
  Lär dig hur du skapar produktgrupper här.

Importera nya produkter

 1. Klicka på fliken "Lager" högst upp
 2. Klicka på "Produkter" i menyn
 3. Klicka på "Importera" i det övre högra hörnet
 4. Du har nu möjlighet att antingen välja din egen Excel-fil eller ladda ner en exempelfil genom att klicka på texten "Förhandsgranska fil"

  Vi rekommenderar att du laddar ned exempelfilen och använder den för att se till att du får rätt data som ingår i importen

  Den data som ska importeras måste uppfylla följande kriterier:
  • Den obligatoriska informationen är följande: Produktnummer, Produktgrupp, namn på produkt, kostnadspris och försäljningspris (om du inte vill importera kostnaden och / eller försäljningspriset kan du helt enkelt skriva 0 i cellen)
  • Artikelnumret får bestå av högst 25 tecken, inklusive eventuella mellanslag.
  • Produktnamnet får bestå av högst 255 tecken, inklusive eventuella mellanslag.
  • Försäljnings- och produktionskostnader ska vara exklusive moms. Här finns förklaringar till kolumnerna som det går att ladda upp. Obligatoriska kolumner är markerade med fetstil.

Kolumn Förklaring
Artikelnummer

Artikelnummer. Maximalt 25 tecken.

Grupp

Produktgrupp. Gruppnumret, inte namnet, måste anges i denna kolumn.

Namn

Namn på artikeln. Maximalt 255 tecken.

Kostnad

Artikelns inköpspris. Måste vara exkl. moms.

Försäljningspris

Artikelns försäljningspris. Måste vara exkl. moms.

Enhet Artikelns enhet. Till exempel "styck". Alla enheter som du vill använda måste först skapas i systemet.

Lagerantal

Om du vet hur många enheter av artikeln du har i lager, kan detta anges här. Denna kolumn används endast vid skapandet av produkter. Om du senare behöver justera ditt lager måste detta göras via en justering.
Beskrivning

Här kan du skriva en beskrivning av din artikel.

Min. lager

Detta ställer in det minsta lagret för artikeln innan det är nödvändigt att beställa på nytt.

Min. antal beställningar

Här anges det minsta beställningsstorleken. Vid köp måste beställningen vara minst detta antal.
Streckkod

Om artikeln har en streckkod, ange den här.

Plats

Om artikeln har en primär plats, ange den här.

Variant

Om det finns en variation kopplad till artikeln kan den anges här.

Vikt

Här kan du ange vikten på artikeln.

Viktenhet

Här kan du ange viktenhet. Till exempel "kilo".

Bredd

Här kan du ange bredden på artikeln.

Höjd

Här kan du ange höjden på artikeln

Djup

Här kan du ange djupet på artikeln.

Storlek

Här kan du ange enhetens storlek på artikeln. Till exempel "centimeter".

Leverantörsnummer

Om du har en primär leverantör som du köper artikeln från kan deras leverantörsnummer anges här.

Anpassade fält

Om du önskar anpassade fält på artikeln, kan de skapas här. Varje fält måste anges med fältets ID. Om ett fält har ID 1 måste kolumnen matchas med "fält 1", osv.

 

 1. Fyll i din fil med lämplig data och spara den som en .CSV UTF-8 (kommaseparerad) fil
 2. Klicka på "Välj fil" för att ladda upp filen
 3. Nu har du möjlighet att anpassa importen och säkerställa matchen mellan filens kolumner och datan som ska importeras till Rackbeat. Om du är osäker på hur detta steg fungerar, kommer här är en förklaring:

  Överst i fönstret ser du din Excel-fil. Nedanför ser du några rubriker i fetstil - det är "namnet" på datafälten för kunder i Rackbeat. Kolumnerna i din Excel-fil måste paras ihop med datafälten i Rackbeat. Detta görs via rutan under rubriken. Rutan under rubriken ska innehålla namnet på den aktuella kolumnen i din Excel-fil. Om du använder exempelfilen så har den redan automatiskt parat ihop matchande kolumner.

  Om det finns kolumner i din Excel-fil som du inte vill importera data från kan du ta bort dem genom att klicka på "X" i den aktuella rutan.

  Om en ruta inte har parats ihop (är tom), dra namnet på kolumnen i Excel-filen som du vill para ihop datafältet med ned till rutan.

  OBS! Du behöver inte para ihop alla fält - det kan finnas tomma rutor om den datan inte är relevant för dig.
 4. Du kan nu importera filen

Huvudorsaker till att importfilen inte laddas upp i Rackbeat:

 • Tomma celler i CSV-filen
 • En angiven grupp existerar inte redan i Rackbeat
 • En angiven enhet existerar inte redan i Rackbeat
 • En angiven plats existerar inte redan i Rackbeat
 • Ett angivet leverantörsnummer existerar inte redan i Rackbeat
 • Det angivna artikelnumret är över 25 tecken
 • Det angivna produktnamnet är över 255 tecken