Så skapar du en leverans

Du kan skapa en hel eller delvis leverans av din försäljningsorder. Nedan guidar vi dig genom hur du gör det.

  1. Klicka på fliken "Försäljning" högst upp
  2. Klicka på "Order" i menyn
  3. Hitta försäljningsordern i översikten som du vill skapa en leverans på
  4. Håll musen över de 3 små prickarna på höger sida och välj "Skapa leverans" 

5. Välj de artiklar du vill skicka - du kan välja att göra en hel eller en delleverans:

Delvis leverans

 Om du vill göra en delleverans klickar du bara på "Välj" på de varor du vill skicka.  Du kommer nu att kunna se att statusen i det vänstra hörnet ändras till " Delvis plockad". 

Frakt av alla varulinjer

Om du vill skicka alla objekt samtidigt kan du vidta en massåtgärd genom att klicka på "Välj alla". Du kommer nu att kunna se att statusen i det vänstra hörnet ändras till "Plockad".

6. I det övre högra hörnet har du möjlighet att ladda ner en plocklista och / eller en följesedel
7. När du har valt de artiklar du vill skicka klickar du på "skicka" längst upp till höger - då har du möjlighet att välja att skicka följesedel till kunden via e-post och helt enkelt avsluta processen 
8. Leveransen har nu skapats och de plockade varorna har dragits av från lagret. Du kommer att kunna se uppe till vänster att orderstatusen har ändrats till "Levererad"/"Delvis levererad"

Om du vill ta bort en leverans kan du göra det genom att klicka på "Radera" i det övre högra hörnet.