Om Shopify integrationen

Shopify är en SaaS-plattform för webbbutiker, POS och grosshandel. Du kan integrera Rackbeat i ditt Shopify avtal så att data överförs mellan de två systemen. Nedan går vi igenom vad integrationen kan göra.

shopify-ipo-blog-banner - Acquire Commerce - eCommerce services

Så fungerar integrationen mellan Shopify och Rackbeat 

När en försäljningsorder skapas i Shopify kan den överföras till Rackbeat i realtid (dvs. "omedelbart"). Du kan välja vilken status på ordern det är från Shopify (mottagen, betalad eller levererad) som ska överföras till Rackbeat (packad, redo att levereras, levereras, faktureras).

Skapande av varor kan göras i båda systemen men du måste välja om du vill skapa / redigera varor i Rackbeat, som sedan överförs till Shopify, eller om det ska gå tvärtom. Du kan också välja att ta bort denna synkronisering.

Integrationen gäller flera butiker, det vill säga att ett Rackbeat-avtal kan integreras i flera olika Shopify webbbutiker för full synkronisering av lager i alla butiker.

Priset för en integration till den första webbbutiken är gratis, men sedan kostar det 100 DKK/månad för alla ytterligare butiker som är associerade med Rackbeat.

Startsynkronosering

När integrationen mellan Shopify och Rackbeat är inställd har du möjlighet att välja att göra en startsynkronisering - dvs. att få dina nuvarande varor och lager överförda från Shopify till Rackbeat.

Obs! Om du inte vill flytta ditt/dina nuvarande lager från Shopify till Rackbeat, kan du välja att inte göra en startsynkronisering.

Det är inte heller möjligt att radera varor i Rackbeat om ett lager har registrerats på dem. 

 Vad kan överföras från Rackbeat till Shopify?

 • Varor/Stycklistor (om så önskas).
  Följande kan överföras:
  • Varunamn
  • Varunummer
  • Försäljningspris (observera moms i integrationsinställningarna)
  • Streckkod
  • Beskrivning
  • Kategori
 • Lager (välj antingen alla eller ett specifik lager)

  Vad kan överföras från Shopify till Rackbeat?

 • Försäljningsorder (om så önskas)
  • Kunden på försäljningsordern valideras via e-post, dvs. om en kund med samma e-post redan finns i Rackbeat kommer denna att användas, annars skapas en ny kund i Rackbeat med nästa tillgängliga nummer.
  • Varor, moms och rabatter: Information från beställningen i Shopify överförs 1-till-1 till Rackbeat, dvs. oavsett om specialpriser eller liknande anges i Rackbeat, kommer information från Shopify att ha högsta prioritet

 • Varor (om så önskas) 
  Följande kan överföras:
  • Varunamn
  • Varunummer
  • Beskrivning
  • Försäljningspris (observera moms i integrationsinställningarna)
  • Vikt

Vad är det vi inte synkroniserar?

 • Standardintegrationen mellan Rackbeat och Shopify är inte en PIM - därför kan vi inte överföra till rätt varukategorier eller lägga till taggar etc. Rackbeat kan inte heller skapa variationer i Shopify, så om du arbetar med variationer rekommenderar vi att överföringen av varorna görs från Shopify till Rackbeat (dvs. Shopify är "mästaren" för skapande av varor).
 • Returer från Shopify till Rackbeat
 • "Leveransstatus", dvs. när en beställning markeras som "Levererad" i Rackbeat uppgraderas den inte automatiskt till "Levererad" i Shopify