Installera Shopify integrationen

Du kan integrera Rackbeat i ditt Shopify avtal så att data överförs mellan de två systemen. Nedan går vi igenom steg för steg hur du ställer in integrationen mellan Rackbeat och Shopify.

Du kan ställa in integrationen själv genom att följa stegen i den här guiden, däremot föreslår vi att du kontaktar vårt supportteam som kan garantera en korrekt konfiguration av integrationen för 2 500 DKK.


Vi har gjort en kort video till dig som förklarar hur du installerar och ställer in Shopify integrationen. Du kan också följa en skriftlig guide nedan under videon.

Installera integrationen

Integrationen mellan Rackbeat och Shopify finns i rackbeats appsektion som du hittar under "Användarinställningar" (högra hörnet högst upp) och sedan "Appar" i menyn till vänster.

 1. Klicka på "Installera" på Shopify appen
 2. Klicka på "Lägg till ny" 
 3. Klistra in webbadressen till önskad Shopify webbshop och klicka på "Starta installationen"
 4. Du kommer sedan att tas till Shopify, där du måste godkänna installationen

Skapa en ny webbshop

Synkroniserade fält - Varor, Shopify > Rackbeat (beror på "Synkroniseringsprioritet" valt):

Shopify Fältnamn Rackbeat Fältnamn
Titel Namn
SKU Nummer
Beskrivning Beskrivning
Pris Försäljningspris
Pris per. vara Kostnad
Vikt Vikt
Vikt enhet (t.ex Kilo) Vikt enhet (t.ex Kilo)
Streckkod N/A

 

Synkroniserade fält - Varor, Rackbeat > Shopify (Beror på "Synkroniseringsprioritet" vald):

Rackbeat fältnamn Shopify fältnamn
Namn Titel
Nummer SKU
Beskrivning Beskrivning
Varugrupp Varugrupp
Försäljningspris Pris
Streckkod Streckkod
Vikt N/A
Vikt Enhet (t.ex kilo) N/A
Kostnad N/A

Konfiguration:

 • Status för order
  När en försäljningsorder överförs från Shopify till Rackbeat definierar den här inställningen status för ordern i Rackbeat. För bästa upplevelse och full nytta av Rackbeats Warehouse User (https://rackbeat.com/priser) rekommenderar vi att detta ställs in på "Ready to ship", eftersom ordern då visas omedelbart på lagermedarbetarens smartphone eller surfplatta.
 • Ordernummer
  När en försäljningsorder överförs från webbshopen till Rackbeat kan Rackbeat antingen tilldela ett helt nytt ordernummer eller så kan vi använda samma ordernummer som Shopify.
  Om du har en webbshop och Shopify är din enda försäljningskanal rekommenderar vi att du väljer "Använd Shopify-nummer". Om du har fler webbshoppar, eller om andra beställningar skapas i din Rackbeat än de som överförs från webbshoppen, rekommenderar vi "Automatisk från Rackbeat", eftersom eventuella dubbletter i ordernummer inte då kommer att skapas.
 • Betalningsvillkor
  Är ett obligatoriskt fält i Rackbeat är när du skapar en ny order, har i princip ingen inverkan om du inte också använder Rackbeats integration som ett finansiellt system. I det här fallet kan det definieras under https://app.rackbeat.com/settings/payment-terms - vi rekommenderar att du skapar ett nytt villkor av typen "Betalt i kontanter" och namnger det "Webshop".
 • Språk
  Används inte än så länge. Vi rekommenderar "engelska".

 • Kundgrupp
  När en ny försäljningsorder överförs från Shopify till Rackbeat tillämpas denna kundgrupp om kunden inte redan är skapad i Rackbeat. Vid överföring av beställningar/kunder gör integrationen en validering på kundens e-post - därmed väljer systemet en befintlig kund om det redan finns en i Rackbeat med samma e-post. Vi rekommenderar att du bara arbetar med en kundgrupp - kan skapas här: https://app.rackbeat.com/sales/customer-groups - kalla det "Övrigt".
 • Moms zon
  Är ett obligatoriskt fält i Rackbeat krävs när du skapar nya kunder definierar det här fältet vilken momszon nya kunder ska associeras med som standard. 
  OBS! Detta kan påverka momsberäkningen på försäljningsorder - se dina momssatser här: https://app.rackbeat.com/inventory/product-groups. Vi rekommenderar "Inrikes".
 • Valuta
  Är ett obligatoriskt fält i Rackbeat krävs när du skapar nya kunder definierar det här fältet vilken valuta nya kunder ska associeras med som standard. Vi rekommenderar "SEK".
 • Standard anställd
  Är ett obligatoriskt fält i Rackbeat när du skapar en ny order. Vi rekommenderar att du skapar en anställd per webbshop för att dra full nytta av statistiken i Rackbeat.
  Skapa nya anställda här: https://app.rackbeat.com/settings/employees - kalla det "Shopify # 1".
 • Inställningar för e-post
  Om detta är markerat skickas automatiskt en orderbekräftelse till Kunden vid överföring av beställningar från Shopify till Rackbeat. De flesta får denna orderbekräftelse skickad av Shopify, så vi rekommenderar inte att du markerar den här rutan.
 • Huvudlager
  Detta definierar vilka lager som ska synkroniseras med den givna webbshoppen. Om du bara vill att lager på en specifik plats ska synkroniseras med Shopify kan det väljas här.
  Vi rekommenderar att du synkroniserar alla lager från Rackbeat till Shopify genom att välja "Alla".
 • Standard varugrupp
  Detta är endast relevant om steget under "Synkroniseringsprioritet" = "Shopify". Den avgör vilken grupp av nya varor som är skapade i Shopify som ska associeras med i Rackbeat.
  Vi rekommenderar din allmänna varugrupp, t.ex. "Varor som kan dras från lager".
 • Synkronisera lagerstatus från Rackbeat till Shopify
  Om detta kontrolleras kommer inventeringarna på den plats som valts i steg "Huvudlager" att överföras till den angivna webbshoppen. Vi rekommenderar att detta bockas av.
 • Synkroniseringsprioritet
  Valet här avgör var varor ska skapas och ses om. Om "Shopify" väljs synkroniseras nyskapade varor omedelbart till Rackbeat som är associerade med den valda "Standardproduktgruppen". Om "Rackbeat" väljs skickas nya varor som skapats i Rackbeat omedelbart till Shopify. Vi rekommenderar "Rackbeat" på en webbshop, om du har flera webbshoppar rekommenderar vi "Inaktivera livesynkronisering av varor"
 • Försäljningspriser i Rackbeat är exkl. moms. MOMS
  Detta är endast relevant om ovanstående steg (Synkroniseringsprioritet) = "Rackbeat". Vi finner att försäljningspriser vanligtvis listas i Rackbeat utan moms, men i Shopify de visas vanligtvis med moms.
  Om detta är markerat kommer försäljningspriset för nya produkter som skapats i Rackbeat att multipliceras med 1,25 innan de skickas till Shopify. Vi rekommenderar att du markerar den här.
 • Fraktproduky
  Eftersom Rackbeat inte har ett specifikt fält för "fraktpriser" måste fraktvärdet från Shopify överföras till en vara/varulinje i Rackbeat.
  Vi rekommenderar att du skapar en ny vara i Rackbeat, associerad med en grupp utan lager som kallas "frakt".
  Skriv "frakt" i det här fältet. 

Synkronisering av lager:

 • Synkronisering av lager från Rackbeat till Shopify händer när en vara kommer in i eller lämnar ett lager i Rackbeat, dvs. antingen genom en lagerjustering, varukvitto eller frakt.
  Endast statusen "I lager" synkroniseras.
  9rUGeqJ_m1_BuHfk1wB5QFdvHJvREDKj9w
 • Synkronisering sker på sku/varunummernivå, så det är ett krav att varunumret i Rackbeat matchar SKU:n i Shopify.