Opsætning af Shopify integrationen

Du kan integrere Rackbeat til din Shopify aftale, så data overføres mellem de to systemer. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du sætter integrationen op mellem Rackbeat og Shopify.

Du kan selv opsætte integrationen. Vi anbefaler dog, at du får hjælp af en af vores onboarding-partnere, der kan garantere korrekt opsætning af integrationen. Kontakt vores Support team, som kan sætte dig i kontakt med en onboarding-partner.

Vores Support svarer gerne på spørgsmål vedrørende integrationen, men assisterer ikke på selve integrationsopsætning.


OBS! Der er for nyligt foretaget ændringer i Shopify integrationen. Vedledningen neden for er ikke færdiggjort i forhold til ændringerne, så vi beklager, at kronologien ikke stemmer overens med indstillingerne. Vi arbejder på en opdateret version og håber, at du indtil da vil gå til det med "noget er bedre end ingenting"🤗


Vi har lavet en kort video, som tager dig igennem, hvordan du installerer og opsætter Shopify integrationen. Du kan også følge guiden under videoen.

Installation af integrationen

Integrationen mellem Rackbeat og Shopify er tilgængelig i Rackbeats App Sektion, som du finder under "Brugerindstillinger" (højre hjørne øverst) og dernæst "Apps" i menuen til venstre. 

 1. Klik "Installér" ved Shopify app'en
 2. Klik "Tilføj ny" 
 3. Indsæt URL til den ønskede Shopify webshop og klik "Påbegynd opsætning"
 4. Du vil herefter blive ført til Shopify, hvor du skal godkende installeringen

Opsætning af ny webshop

Synkroniserede felter - produkter, Shopify -> Rackbeat (Afhænger af valgt "Synkroniseringsprioritet"):

Shopify feltnavn Rackbeat feltnavn
Title Navn
SKU Nummer
Description Beskrivelse
Price Salgspris
Cost pr. item Kostpris
Weight Vægt
Weight unit (eg. Kilo) Enhedens vægt
Barcode N/A

 

Synkroniserede felter - produkter, Rackbeat -> Shopify (Afhænger af valgt "Synkroniseringsprioritet"):

Rackbeat feltnavn Shopify feltnavn
Navn Title
Nummer SKU
Beskrivelse Description
Gruppe Product Type
Salgspris Price
Stregkode Barcode
Vægt  N/A
Enhedens vægt N/A
Kostpris N/A

 

Konfiguration:

 • Ordre status
  Når en salgsordre overføres fra Shopify til Rackbeat, definerer denne indstilling, hvilken status ordren får i Rackbeat. For den bedste oplevelse og fuldt udbytte af Rackbeats Lagerbruger (https://rackbeat.com/priser) anbefaler vi, at denne opsættes til "Klar til afsendelse", da ordren i så fald vil vises omgående på lagermedarbejderens smartphone eller tablet.

 • Ordrenummer
  Når en salgsordre overføres fra webshoppen til Rackbeat, kan Rackbeat enten tildele et helt nyt ordrenummer, eller vi kan anvende det samme ordrenummer som Shopify.
  Har du én webshop og Shopify er din eneste salgskanal, så anbefaler vi at du vælger "Brug Shopify nummer". Har du flere webshops, eller oprettes der andre ordrer i din Rackbeat end dem der overføres fra webshoppen, så anbefaler vi "Automatisk fra Rackbeat", da eventuelle dubletter i ordrenumre ikke bliver oprettet.

 • Betalingsbetingelser
  Er et påkrævet felt i Rackbeat ved oprettelse af nye ordrer, det har grundlæggende ikke indflydelse med mindre man også anvender Rackbeats integration mod et økonomisystem. I så fald kan det defineres under https://app.rackbeat.com/settings/payment-terms - vi anbefaler at oprette en ny betingelse af typen "Betalt kontant" og navngive den "Webshop".

 • Sprog
  Bliver ikke anvendt indtil videre. Vi anbefaler "Dansk".

 • Kundegruppe
  Når en ny salgsordre overføres fra Shopify til Rackbeat vil denne kundegruppe anvendes, hvis kunden ikke allerede er oprettet i Rackbeat. Ved overførsel af ordrer/kunder laver integrationen validering på kundens e-mail - således vil systemet vælge en eksisterende kunde, hvis der allerede findes én i Rackbeat med samme e-mail. Vi anbefaler kun at arbejde med én kundegruppe - kan oprettes her: https://app.rackbeat.com/sales/customer-groups - kald den "Diverse".

 • Moms zone
  Er et påkrævet felt i Rackbeat ved oprettelse af nye kunder, dette felt definerer hvilken Momszone nye kunder som udgangspunkt skal tilknyttes. OBS! Dette kan have indflydelse på momsberegningen på salgsordrer - se dine momssatser her: https://app.rackbeat.com/inventory/product-groups. Vi anbefaler "Indland".

 • Valuta
  Er et påkrævet felt i Rackbeat ved oprettelse af nye kunder, dette felt definerer hvilken Valuta nye kunder som standard skal tilknyttes. Vi anbefaler "DKK".

 • Standard Medarbejder
  Er et påkrævet felt i Rackbeat ved oprettelse af nye ordrer. Vi anbefaler, at man opretter én medarbejder pr. webshop for fuldt udbytte af statistikkerne i Rackbeat.
  Opret nye medarbejdere her: https://app.rackbeat.com/settings/employees - kald den "Shopify #1".

 • Email Indstillinger
  Hvis denne afkrydses vil der automatisk sendes en ordrebekræftelse til Kunden ved overførsel af ordrer fra Shopify til Rackbeat. De fleste får denne ordrebekræftelse udsendt af Shopify, så vi anbefaler ikke at afkrydse dette felt.

 • Hovedlager
  Dette definerer hvilke lagerbeholdninger der ønskes synkroniseret til den givne webshop. Hvis det kun ønskes, at beholdninger på én specifik lokation skal synkroniseres til Shopify kan det vælges her.
  Vi anbefaler at synkronisere de totale lagerbeholdninger fra Rackbeat til Shopify, det gør man ved at vælge "Alle".

 • Standard Produkt Gruppe
  Denne er kun relevant, hvis nedenstående step "Synkroniserings-prioritet" = "Shopify". Den bestemmer hvilken gruppe, et nyt produkt oprettet i Shopify skal tilknyttes i Rackbeat.
  Vi anbefaler jeres generelle varegruppe, fx. "Varer m/lagertræk".

 • Synkroniser lagerstatus fra Rackbeat til Shopify
  Hvis denne er afkrydset vil lagerbeholdningerne på den i step "Hovedlager" valgte lokation overføres til den givne webshop. Vi anbefaler, at denne afkrydses.

 • Synkroniserings-prioritet
  Valget her afgører, hvor produkter skal oprettes og vedligeholdes. Hvis "Shopify" vælges vil nyoprettede produkter omgående blive synkroniseret til Rackbeat med tilknytning til den valgte "Standard Produkt Gruppe". Hvis "Rackbeat" vælges bliver nye produkter oprettet i Rackbeat omgående sendt til Shopify. Vi anbefaler "Rackbeat" ved én webshop, har du flere webshops anbefaler vi "Deaktiver live synk af produkter"

 • Salgspriser i Rackbeat er excl. moms?
  Denne er kun relevant, hvis ovenstående step (Synkroniserings-prioritet) = "Rackbeat". Vi oplever, at salgspriser normalt er angivet i Rackbeat uden moms, men i Shopify vises de oftest med moms.
  Hvis denne afkrydses vil salgsprisen på nye produkter oprettet i Rackbeat ganges med 1,25 før den sendes til Shopify. Vi anbefaler at afkrydse denne.

 • Fragt Produkt
  Da Rackbeat ikke har et specifikt felt til "fragtpriser", skal fragtværdien fra Shopify overføres til et produkt/varelinje i Rackbeat.
  Vi anbefaler, at oprette et nyt produkt i Rackbeat, tilknyttet en gruppe uden lagertræk kaldet "fragt".
  Skriv "fragt" i dette felt. 

Synkronisering af lagerbeholdninger: 

 • Synkronisering af lagerbeholdninger fra Rackbeat til Shopify sker, når et produkt tilgår eller forlader lageret i Rackbeat, dvs. enten ved en LagerreguleringVaremodtagelse eller Forsendelse.
  Det er kun status "På lager" der synkroniseres.

9rUGeqJ_m1_BuHfk1wB5QFdvHJvREDKj9w

 • Der synkroniseres på SKU/Varenummer niveau, således er det et krav at Varenummeret i Rackbeat stemmer overens med SKU i Shopify.